Областният управител на Силистра ще представи в Русе областната визия за перспектива на партньорството с Русенския университет

22/11/2013
          Областният управител на Силистра г-н Насуф Насуф е поканен да бъде в патронажа, заедно с колегите си от Русе, Разград и Търговище,  на семинара „Русенският университет „Ангел Кънчев“ – партньор и двигател в областното регионално развитие", става ясно  от покана на проф. д.т.н. Христо Белоев, ректор на университета. Проявата е на 28 ноември в най-големия български крайдунавски град. В нея ще участват академичното ръководство, областните управители и кметовете на общини от областите Русе, Силистра, Разград и Търговище. Семинарът е свързан с осигуряване на по-голяма прозрачност в работата на РУ „Ангел Кънчев“ и активността му в регионалния триъгълник на знанието „висшето образование – научните изследвания и иновациите в подкрепа на регионалното развитие“.
         В предварителната програма са включени следните моменти: приветствия от областните управители на четирите области, представяне на профила на университета в контекста на регионалното развитие, вкл. за приноса му конкретно за областите Русе, Силистра, Разград и Търговище, както и съответните областни визии за перспективата на партньорството с Русенския университет. Участниците ще имат възможност да разгледат неговата база в специално организиран за тях тур.
         Наскоро заместник областният управител Вяра Емилова участва в среща с представители на „Експертна група“, чийто ръководител е проф. Ангел Петров от Софийския университет „Св. Климент Охридски", във връзка с акредитацията на Филиал Силистра към Русенския университет. В нея бяха представени доценти и професори по различни учебни дисциплини – история, математика, физика, информатика и др., които се срещнаха с ръководството на филиала, с ръководители от РИО на МОН, с директорката на РБ „Партений Павлович“ Нели Стоилова, общински съветник, както и с представители на НПО от града. „Областна администрация Силистра подкрепя Филиал Силистра в усилията му да бъде необходимата за нашата област академична структура, благодарение на която много млади добруджанци имат възможност да получат качествено висше образование и да останат да работят в родния край“, заяви г-жа Емилова.
        В рамките на дискусията бе припомнено, че до преди 30 години в над 120-годишната традиция на педагогическото образование в Силистра са се вписвали до 1 300 студенти, обучавали се в тогавашния учителски институт. Демографската криза е повлияла върху цифровата картина, както на изучаваните специалности, но е станал стремежът филиалът да се отваря все повече към обществеността и към общините. Преподавателите от университета са сред дарителите на книги в библиотеката, вкл. и на свои трудове, с които са се хабилитирали. Увеличава се броят на съвместните изяви на Филиал с институциите и властта в Силистра.
         Новосъздаденият студентски Клуб за културно-историческо наследство и новият клуб АЛУМНИ дава възможност да се поддържат и укрепват връзките между учебното заведение и студентите от всички специалности, както и с неговите възпитаници, респективно с обществените структури и медиите. Ще се търсят форми за сътрудничество в областта на образованието и бизнеса,да се осъществява културен и образователен обмен,да се работи по общи проекти.
          Снимките са от срещата на експертната група по акредитацията, проведена с участието на Вяра Емилова, заместник областен управител на област Силистра, както и с представители на РИО на МОН