Заедно с експерти заместник министърът на земеделието Бюрхан Абазов проведе разговори със селскостопански и тютюнопроизводители от област Силистра

15/11/2013
 
          В град Дулово със съдействието на областния управител на Силистра г-н Насуф Насуф бе срещата на близо 100 производители на тютюн от областта с г-н Бюрхан Абазов, заместник министър на министерството на земеделието и храните, заедно с шестима експерти от ведомството. В срещата се включи и Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите. Отделна среща бе проведена с над 60 души в село Ситово – председатели на земеделски кооперации, земеделски производители, обощари, овцевъди, производители на зеленчуци, пчелари и представители на други земеделски браншове.
         В новия програмен период се поставя специален акцент върху младите фермери и малките стопанства с насочване на определен финансов ресурс към тях. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов на среща със земеделски производители в Ситово. Той посочи, че в периода 2015-2020 г. 2 % от средствата за директни плащания ще бъдат давани като надбавка за плащане на площ на младите земеделски стопани. Зам. министър Абазов обясни, че в преходната за страната ни 2014 г. България е извоювала възможността да ползва 6,5% от средствата за директни плащания, което е приблизително два пъти повече в сравнения със средствата предоставяни до момента. Тези допълнителни средства ще бъдат насочени към уязвимите и пренебрегвани в последните години сектори овощарство, зеленчукопроизводство и животновъдство. България ще се възползва максимално от предоставената възможности на ОСП с договорената възможност да използва тавана от 13% от директните плащания в периода 2015-2020 г. за уязвимите сектори в страната ни.
         Сред акцентите: директните плащания на площ, финансирането на пчеларите, приоритетност на селското стопанство и др. теми. Основното послание – в следващия програмен период 50%  от бюджета на ЕС ще е за селското стопанство. Агро еко плащания, производство на биопродукти и биопчеларство, както и ангажименти към екологията са другите ключови понятия, които все по-често ще намират място в активния речник на земеделците у нас, както и в цяла Европа. В тези сфери ще има дългогодишни насърчавания. Сред новите стари за нас теми отново ще е актуално животновъдството. На 18 ноември се отваря програма „Млад фермер“, което е анонс към бъдещето, когато се очаква все повече да се поощряват младите фермери. Други нови моменти: опростяване на формулярите за кандидатстване по проекти; като нерантабилни се оценяват тържищата, изградени в малки населелени места, което означава, че по-нататък те ще бъдат създавани само в по-перспективна среда
         „За производството на тютюн в България се прави пълен анализ с извеждане на проблеми и изводи на базата на приключващия програмен период, за да бъде подобрена работата в следващия период – 2014-2020 г. Темата за тютюна е по-особена, предвид политиката на Европа в това отношение“, заяви г-н Абазов в присъствието на областния управител на срещата в Дулово. Той обясни на присъстващите, сред които и представителите на местната власт в Дулово – инж. Сезгин Галиб, председател на Общинския съвет, както и кметът д-р Юксел Ахмед, че занапред европейски доплащания ще има за т.нар. уязвими сектори, докато за тютюн не се предвиждат. Пет са страните в ЕС, които имат интерес от внимание към тютюна – Гърция, Испания, Франция, Италия и България.
        Той беше категоричен, че отрасълът "Тютюнопроизводство" е изключително важен за страната ни поради икономически, социални и демографски причини; правителството ще продължи да насърчава и подкрепя отрасъла със средства от националния бюджет. Г-н Абазов призова тютюнопроизводителите да бъдат по-активни за осигуряване на допълнителна доходност чрез възможностите за модернизиране на стопанствата си по Програмата за развитие на селските райони /2014-2020/, агроекологичните мерки, подобряване на сортовете и др.
           По неофициална статистика от 65 000 производители на тютюн, в България са 33 000. И занапред те ще бъдат подпомагани само с национални доплащания. Препоръката на министерството: приспособяване към европейските регламенти вместо противопоставяне на правилата. Изисква се гъвкавост и ново отношение към тютюна като култура. 1,8 млрда влизат в бюджета от отглеждането му, като 90% от произвежданите 30 000 т отива за експорт. България е единствената страна в Европа, където се отглеждат и 4-те сорта. Сред „рецептите“ занапред е саморганизиране на производителите на суровината, вкл. инвестиционни и оперативни разходи. Отчита се обаче липсата на регистър на производителите на тютюн в България.
          . Посещението на зам.-министър Абазов бе в рамките на двудневното работно посещение в Силистра и Добрич на заместник министър председателя по икономическото развитие Даниела Бобева.