В област Силистра започна подготовката за поставяне на снегозащитни съоръжения с помощта на общините по предложение на Областното пътно управление

15/11/2013
         На заседание на кметовете на общини от област Силистра, проведено от областния управител г-н Насуф Насуф, бе обсъден проблемът с недостига, а някъде и с липсата, на снегозащитни съоръжения край пътищата в област Силистра. „Имаме на разположение около 4 км съоръжения, които са на склад от години, и можем да ги монтираме на необходимите места, за да подпомогнат работата по снегопочистването през зимния период“, обяви на кметовете Велин Иванов, директор на Областно пътно управление – Силистра. Близо 40 са невралтгичните места в седемте общини по главни, второ и третостепенни пътища, където е възможно да има подобни съоръжения. Те се поставят на около 80-100 м навътре в нивите, но тъй като са частна собственост има нужда от съгласие и помощ от страна на собствениците им.
        В следващите дни кметовете на общини ще влязат във взаимодействие с тях, за да подпомогнат процеса на задължителната стиковка между пътното управление и земевладелците. Като проблем се отбелязва, че през годината е бил недостатъчен броят на окосяванията край пътищата, което е създало допълнителни трудности във връзка с характерните за района снегонавявания, особено при североизточен вятър. Направленията, по които може да се поставят съоръженията, са по главните направления Силистра – Русе и Силистра – Шумен, като най-голям е броят (14) на точките за силни снегонавявания на територията на община Тутракан, вкл. край пътищата от Кубрат за Старо село, от Тутракан за Стефан Караджа и др. Единствено в община Кайнарджа липсват отбелязани в схемата подобни места. В района на Силистра сред местата е обходът от Силистра за Добрич. В община Дулово също има поне 8 отсечки, заслужаващи внимание.
        Преди 4-5 години същият тип съоръжения са били монтирани в част от районите, но само година по-късно най-малко 30% от тях са били откраднати. Това бе съобщено по време на срещата на местните власти и на регионалните звена в присъствието на вицепремиера Даниела Бобева и на Мирослав Мазнев, зам. министър на регионалното развитие. Да припомним: „Становището на правителството е, че проблемът няма да се реши със заделяне на повече пари, а със създаване на снегозащитни съоръжения. Все още не е решено от какъв материал да бъдат изработвани, тъй като предишните от метал и дърво са окрадени или безвъзвратно унищожени. Силистренци настояват да се помисли за възстановяване на горските пояси, изсечени поголовно през 90-те години, тъй като в продължение на десетилетия са вършели работа в борбата със снежната стихия.“