Правителството прие 112 мерки мерки за намаляване на административната тежест, достъпни са за всеки в интернет

8/11/2013
 
          На страницата на Министерския съвет в интернет - www.government.bg, е публикуван списък с мерки за намаляване на административната тежест, които правителството предприема. Министерствата и областните администрации информират гражданите и бизнеса чрез сайтовете си. Мерките, които правителството предприема за намаляване на бюрокрацията и административната тежест вече могат да се следят в страницата на Министерския съвет на Република България. В раздел „Документи“ е качен списъкът с мерките, които са в сила. Той ще се актуализира постоянно като към него ще се добавят всички нови решения за отпадане  и облекчаване на режими. Линкове за тях ще има в сайтовете на министерствата, областните администрации и държавните институции.
         В изпълнение на Програмата на правителството до момента са приети 112 мерки за намаляване на административната тежест. На 15.08.2013 г. Министерският съвет прие Първи пакет от 24 мерки за намаляване на административната тежест, които бяха инициирани от неправителствени, браншови и работодателски организации.  На 22.10.2013 г. Министерският съвет прие Втори пакет от 88 мерки. Те бяха предложени от министерствата и областните управители, съвместно с общините, с оглед улесняване на гражданите и бизнеса при предоставянето на административни услуги. В момента се подготвя и трети пакет.
        Основните улеснения за гражданите и бизнеса са премахване на регулаторни режими, намаляване на броя на изискуемите документи, намаляване на размера на таксите, съкращаване на сроковете за предоставяне на услуги, разширяване на възможностите за подаване на документи по електронен път и др. Мерките, чието въвеждане зависи от законодателни промени, ще бъдат включени в списъка веднага след приемането на измененията от парламента. Списъкът ще съдържа само промени, които са приети със съответни нормативни актове и са реално достъпни за потребителите.