Заседание на Областната епизоотична комисия в Силистра

4/11/2013
         За 5 ноември от 11 ч. в сградата на Областна администрация Силистра е свикано заседанието на Областната епизоотична комисия с председател г-н Насуф Насуф, областен управител на Силистра. В работата й ще участват ръководители и представители на близо 20 институции на държавно, регионално и общинско нива от Силистра и Русе, както и на ловно-рибарските дружества в Силистра, Тутракан и  Дулово. В дневния ред: обсъждане и предприемане на превантивни мерки по отношение на ограничаване и ликвидиране на болестта бяс на територията на област Силистра, съгласно специалната Наредба за профилактика и борба с болестта бяс при животните, влязла в сила на 17 май 2012 г. Областната комисия по епидемии координира дейностите на институциите на територията на областта при възникване на епидемии. Тя е организатор на своевременни мерки, предвидени в закона за предотвратяване, ограничаване, профилактика, лечение  и др. форми за работа за недопускане възникването и разпространението на епидемии и епизоотии на територията на област Силистра.