За доброволните формирования при бедствия са предвидени повече средства за 2014 година

30/10/2013
          В сградата на Областна администрация Силистра бе проведено обучение на служители на общините от областта, където има или са в процес на изграждане т.нар. Доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, както и отстраняване на последиците от тях. В него участваха представители на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ в лицето на Евлоги Станков, Явор Минков и др. отговорни служители от управлението. Обучението се извършва по заповед на министъра на МВР и във връзка с промени в нарочната наредба, регламентираща дейността. В нея има заложени по-високи като размер средства за обезпечаването й: общо от 481 лева на 1 200 лева на човек за обучение, застраховка и екипировка. Понастоящем в страната има 124 формирования с 1 679 доброволци. Голяма част от тях са обучени по един от трите модула, като най-малко са преминали през обучение за оказване на медицинска помощ.
          В момента на територията на област Силистра в три от общините има изградени доброволни формирования – в Алфатар, Ситово и Кайнарджа. Решение на Общинския съвет за създаване на същата структура е взето и в община Главиница, но по различни причини, вкл. заплащането на участието в нея, засега има само двама желаещи при гласувани 15 бройки. По стандартите за следващата година за общини с население до 5 000 души формированието може да бъде с група от пет човека, с право за допълнителна група от още толкова доброволци, средствата за които се поемат от общината. За общини с население до 10 000 души, съответно със съотношение 10+5 човека. Финансирането става както от държавния бюджет, така от общините и чрез дарителство. България разполага със Стратегия за развитие на доброволните формирования от 2012 до 2020 г.
         Целта на доброволните формирования е да извършат действия до пристигането на специализираните спасителни групи. Те действат на териториален принцип като самостоятелна единица или в състава на единната спасителна система. Всеки доброволец преминава пред предварително индивидуално обучение по програма на Академията на МВР. Начело на всяка група стои ръководител, обучаван допълнително. Предвидени са тренировки всеки месец. Заплащането на участието в спасителни акции става по разчети, разписани в Наредбата. Практиката показва, че има бюрократични пречки за осъществяване на възнагражденията, поради което в общините са преминали според възможностите си по места към т.нар. материално стимулиране.
          Споделен бе проблем от страна на общините, че не навсякъде са дадени средствата, предвидени за обучение и екипировка, което налага да се пишат напомнящи или изискващи писма до Министерството на финансите. Продължава практиката и тази година да се палят нерегламентирано стърнищата в община Алфатар, предизвикващо необходимост от задействане на доброволното формирование, създадено предимно от служители, които понякога се налагало да реагират и по два пъти на ден, за да гасят пожари.