Общините от област Силистра кандидатстват за близо 200 места в регионалната програма за заетост

29/10/2013
        Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, свикана от областния управител Насуф Насуф, подкрепи предложенията на 6 от общините от област Силистра, както и областна администрация Силистра, съдържащи 186 места за безработни лица за период от 6 месеца. Заседанието й бе проведено с участието на Драгомир Николов, директор на Регионалната служба по заетостта в Русе. Общините със своя програма са Силистра, Тутракан, Дулово, Алфатар, Кайнарджа, Ситово, също и областна администрация. Програмите са за 2014 г. и са създадени съобразно нормативните изисквания. През настоящата година са усвоени 67 работни места, което на практика е 100% спрямо предварителните намерения на общините от областта.
         Най-много заявки за следващата година правят общините Силистра и Кайнарджа – по 40, Дулово е с 30, Тутракан – 25, Алфатар и Ситово – по 20, областна администрация – 11. Безработни до 29 и над 50 години влизат в категориите хора, сред които ще бъдат търсени работници за изпълнение на програмите в общините. Поддържане на четвъртокласната пътна мрежа и на крайпътни участъци; почистване на спортни терени, съоръжения, паркове, вилни зони, исторически и други паметници – това е естеството на работа, с което те ще бъдат ангажирани. От приоритетните целеви групи най-широко обхванати са безработните над 50 години и безработните с ниска квалификация и образование. Изготвените проектопредложения целят справяне с местните проблеми на пазара на труда и ще доведат до повишаване на заетостта в общините.
        В края на годината социалното министерство ще се произнесе по предложенията на общините. „Насърчаване на младежката заетост е европейска директива, поради което в основата на програмите са безработни до 29, а по възможност и до 24 години“, заяви г-н Николов, директор на РСЗ в Русе. Г-н Николов представи и новия директор на Бюро по труда - Силистра - г-н Орхан Мемиш.