Междуинституционална работна група към областния управител на Силистра обсъди възможностите за настаняване на бежанци

29/10/2013
         Междуинституционалната работна група към областния управител на Силистра обсъди възможностите за настаняване на семейства на бежанци в дните за провеждане на следствените действия срещу тях. „За пръв път поканените от мен представители на 8 институции, сред които и БЧК, обмениха информация във връзка с проблема с липсата на място за домуване на бежанци от различни страни в Силистра и особено на семейства с много деца“, заяви г-н Насуф Насуф, областен управител на Силистра, след заседанието, проведено по негова покана. Занапред всеки понеделник ще бъде провеждан подобен форум, за да бъде проследяван проблемът с бежанците в различните му измерения.
             Към края на миналата седмица близо 7 500 са влезлите в България бежанци от различни страни, вкл. и Сирия. Над 3 000 от тях са настанени на външни адреси, а останалите са в бежанските центрове, каквито няма на територията на област Силистра. Според досегашния темп става дума за увеличение на броя на бежанците с по 100 души на ден или с около 3 000 души за месец. При запазване на същите темпове в края на годината през страната се очаква да са минали общо 15 000 бежанци. На този етап няма оперативни данни за наличие на елементи сред тях, ангажирани с разпространение на радикални религиозни убеждения и за участие в международни престъпни мрежи. По статут бежанците са само наблюдаеми лица, пребиваващи в България до изясняване на по-нататъшната им съдба. При приключване на следствените действия срещу тях по места те биват пращани в някой от бежанските центрове.
            Община Силистра в лицето на секретаря на общината Ростислав Павлов, участвал в заседанието на работната група, пое ангажимент да провери възможностите за ползване на временния приют за настаняване на жени и деца, когато се окажат достатъчно много сред бежанците, за да имат относителни удобства за домуване. До този момент имало случай на семейство със 7 деца, най-малкото от които на 1,5 г., което само по себе си е проблем на властите относно грижата за тях. Регионалният ръководител на БЧК в Силистра Маргарита Касабова има грижата да уточни формата на участие на организацията при обгрижването на подобни групи от хора, нуждаещи се от дрехи, завивки, храна и други необходими за бита вещи. „В нашите правила няма разписание за подпомагане на бежанци и, за да вземем от т.нар. бедствен резерв, е необходимо разрешение на Националния съвет на БЧК; в рамките на една седмица хранителният резерв трябва да бъде възстановен със средства на организацията или с пари, събрани от дарители“, обясни г-жа Касабова.
 
 
С