Заместник областният управител на Силистра Вяра Емилова с участие във форум за е-услуги на програма „Глоб@лни библиотеки“

15/10/2013
         
         На 16 октомври от 10 ч. в РБ „Партений Павлович“ е  срещата, провеждана от Програма „Глоб@ални библиотеки-България“ и Регионална библиотека „Партений Павлович“ на тема „Интегриране на електронните услуги в модерната обществена библиотека“. В нея ще участва заместник областният управител Вяра Емилова. Подтемите в срещата: „Модерната библиотека – място за достъп до е-услуги“, „Е-услуги в помощ на земеделските производители“, „Е-услуги за здравословен начин на живот“, „Библиотечните е-услуги за опазване на културно-историческото местно наследство“, представени от библиотекари от Нова Черна, Чернолик, Цар Самуил и Проф. Иширково. Предвиден е тренинг на тема „електронно банкиране“.  Интерактивното занимание е на тема „Иновативните е-услуги за образование, култура и бизнес“.
         В библиотеките от област Силистра се работи от две години по темата за е-услуги, като през това време са въведени почти всички видове от тях в 34 читалищни библиотеки, както и в РБ „П. Павлович“. Става дума за сфери като бизнес, земеделие, култура, образование, работа с деца в предучилищна възраст и др. Обобщението на опита цели да се направили предложение до всички 85 работещи библиотеки в област Силистра да въведат е-услугите в работата си. „През тези две години библиотеките се отнасяха с чувство на отговорност към използване и съхраняване на предоставената от „Глоб@лни библиотеки-България“ техника, като Силистренска област е сред тези, където са проведени най-много обучения по петте направления“, заяви Лидия Димитрова, регионален  координатор на Програмата.
 
На снимката: Заместник областният управител Вяра Емилова и регионалният координатор на програмата "ГБ-България" Лидия Димитрова по време на форума "Библиотеките в дигиталния свят"