Областният управител на Силистра свика Областния съвет за развитие за съгласуване на регионален генерален план на „В и К“

14/10/2013
             На 15 октомври от 13,30 ч. по покана на областния управител на област Силистра г-н Насуф Насуф е свикан Областният съвет за развитие. В заседанието ще участват представители на дирекция „В и К“ в Министерството на регионалното развитие – Ивета Маринова, началник отдел „Стратегическо управление“, и Вела Петрова, държавен експерт в отдел „В и К“, както и Юзлям Камберова, началник на отдел в Северен централен район. В предварителния дневен ред: съгласуване на Регионален генерален план за „В и К“-системите и съоръженията на обособената територия на „В и К“ ООД – Силистра във връзка със Закона за регионалното развитие и анализ с представяне на достигнатия етап на готовност на общинските планове за развитие (2014-2020) на общините от област Силистра.