Бизнесът с Русия минава през еднакви стандарти и инвестиции в преработвателни предприятия от страна на създадени сдружения на производителите

11/10/2013
            В Силистра по покана на областния управител г-н Насуф Насуф бе Жельо Добрев, председател на УС на Българо-руската търговско-промишлена палата, в която членуват над 200 фирми от различни браншове.  В срещата, за провеждането на която в партньорски режим съдействаха Силистренската търговско-промишлена палата с председател Манол Тодоров, който лично взе участие в нея, както и неправителствената организация Агенция за икономическо развитие и инвестиции – Силистра. „За нас като областна администрация е важно в област Силистра да има климат за бизнеса и затова провеждаме подобни срещи, за да установим проблемите и да търсим решения, които ще представим на следващите срещи“, заяви в началото областният управител г-н Насуф Насуф.
          „За България Русия е важен икономически партньор, а ЕС е еднозначен партньор“, каза в стъплението си г-н Добрев. Според него, две са причините за загубените пазари в Руската федерация: недалновидната държавна политика в годините на политическия преход, както и илюзията на българския бизнес, че може да продължава за продава цигари, вино и консерви на руския гражданин, както на съветските граждани преди десетилетия. По статистика: през м.г. 20,4% от общия ни внос е от Русия при 9-12% стокообмен през последните години (последно за 7,5 млрда щатски долара през 2012 г., от които делът на българския износ за Русия е в рамките на 721 млн.). България изнася медикаменти, части на автомобили, вино, хладилници и фризери, цимент, козметика, пресни плодове и зеленчуци. Внасяме: енергоносители (93%), алуминий, руда, минерални торове, гуми и др. Перспективите – разширение на износа на пресни плодове (праскови, кайсии, грозде, череши) и зеленчуци (капия), вино, козметика, тютюн, туризъм.
        „Областите Сливен и Силистра може да направят пробив с добър износ в Русия, съответно с праскови и кайсии, но чрез създадени сдружения“, твърди Жельо Добрев. За целта обаче е необходимо сдружаване на производителите, вкл. и за инвестиции за създаване на преработвателни предприятия за плодове и зеленчуци с цел производство на продукти за трапезата на руския пазар по негов стандарт. В рамките на дискусията стана ясно, че руснаците нямат намерение да инвестират в подобни съоръжения и следователно българският бизнес трябва да бъде техен инвеститор. От името на Асоциацията на лозарите и винопроизводителите Божидар Боев потвърди впечатленията, че руският бизнес има интерес към замразени и сушени плодове и зеленчуци, но изрази притеснение, бе българските им партньори не са сдружени, не разполагат с финансов ресурс и нямат гаранции, че ще им бъде изкупена продукцията. Темата за стандартите в България, Русия и в ЕС, и липсата на унификация между тях бе ключова в дискусията, поради което й бе обърнато внимание като важно познание и практика в работата на производителите. Съветът на госта г-н Добрев: всеки български бизнесмен, тръгнал да търгува с Русия чрез свое производствено предприятие, да получи своевременно одобрение от специална агенционна комисия от Руската федерация. По негова статистика – 11 производители на месо, мляко и вино от България през 2011 г. са получили подобни права със санкция на подобни комисии.
         „Клиентите от Русия са коректни в заявките си и в плащанията“, сподели впечатленията си Тихомир Борачев от „Лесилмаш“. Препоръката обаче на негови колеги с опит е да търсят  бизнес в Русия чрез структури като БРТПП, като само м.г. чрез нея са намерили свои партньори 73 български фирми. Най-добрата форма е съответният производител или търговец да отиде в Русия, за да представи лично своя бизнес и своята „стока“ в някой от регионите или пред конкретни икономически структури. На 10 и 11 декември в експоцентъра в Москва ще има Българска национална изложба, в която максимумът на участниците е 100 наши фирми, на чието разположение са 1 300 кв. м. изложбена площ. Държавата поема логистиката на участието, като организацията по нея започва идващия понеделник. „Акцентът е върху фирми, вече търгуващи с Русия, както и на производители с потенциал, търгуващи с големи обеми, за да са в състояние да поемат значителни поръчки“, заяви Владимир Минев, началник на отдел „Информационно обслужване на бизнеса“ в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, участник в срещата. За необходимостта от избягване на нелоялни бизнес партньори на руския пазар чрез опит за „пробиването“ му по самостоятелен път предупреди и Валентин Тодоров, представител на БРТПП за област Силистра.
        „От споделеното днес разбирам, че явно има напрежение в бизнеса и са натрупани проблеми, на които трябва да намерим отговорите. Нека да ги обсъдим като се отнасяме с уважение към добрите намерения на производителите и на бизнесмените; по-добре е предварително да поставяме въпросите, за да намираме отговорите, които да предоставяме своевременно“, обобщи разговора областният управител г-н Насуф Насуф.