Днес в Силистра - заседание на Регионалния съвет на СЦР, утре - бизнес форум

10/10/2013
 
               Днес – 10 октомври, от 11 ч. в заседателната зала на областта администрация Силистра областният управител на Силистра г-н Насуф Насуф открива 19-ото заседание на Регионалния съвет на Северен централен район, на който той е председател. В заседанието участват представители на министерства; областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра; на общините от областите в Северен централен район; на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представител на Форум „Гражданско участие“.
                 В дневния ред на заседанието са предвидени няколко теми. Предстои актуализация на представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен  район в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми за периода 2007-2013 г. и в тематичните работни групи за разработване на Оперативните програми за периода 2014-2020 г. Ще бъде представена информация за изпълнението на Годишната индикативна програма на дейността на РСР на СЦР през 2013 г. и одобрена  Програмата за 2014 година. Ще има доклад относно оценката на въздействието на законодателството за регионално развитие. Участниците в заседанието ще се запознаят с актуална информация за Стратегията на ЕС за Дунавския регион.
             На 11 октомври от 10 ч. в заседателната зала на Областна администрация Силистра се открива първият по рода си през последните години бизнес форум, на който домакин и съорганизатор е г-н Насуф Насуф, областен управител на област Силистра, инициатор е неправителствената организация АИРИ – Силистра със съдействието на Силистренската търговско-промишлена палата. Гост участник е г-н Жельо Добрев, председател на Българо-руската търговско-промишлена палата. Сред предвидените теми: действията на правителството на г-н Пламен Орешарски по отношение на облекчаване на работата на бизнеса в България през последните няколко месеца и представяне на проблеми от страна на участниците във форума. Инж. Емил Гойчев ще разясни състоянието на проекта за газификация на Силистра и околните общини.