В Силистра предстои заседание на Регионалният съвет за развитие на Северен централен район

9/10/2013
 
        На 10 октомври 2013 г. от 11 ч. в заседателната зала на областната администрация в Силистра областният управител на област Силистра г-н Насуф Насуф ще открие 19-ото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, на който той е председател. В заседанието участват представители на министерства; областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра; на общините от областите в Северен централен район; на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представител на Форум „Гражданско участие“.
        В дневния ред на заседанието са предвидени няколко теми. Предстои актуализация на представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен  район в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми за периода 2007-2013 г. и в тематичните работни групи за разработване на Оперативните програми за периода 2014-2020 г. Ще бъде представена информация за изпълнението на Годишната индикативна програма на дейността на РСР на СЦР през 2013 г. и одобрена  Програмата за 2014 година. Ще има доклад относно оценката на въздействието на законодателството за регионално развитие. Участниците в заседанието ще се запознаят с актуална информация за Стратегията на ЕС за Дунавския регион.