Годишен мониторинг и междинна тригодишна оценка предстоят за Областната стратегия за социални услуги

24/9/2013
          В Силистра в сферата на социалните услуги предстоят две важни дейности, свързани с областната стратегия за развитието им в седемте общини. До края на м. ноември ще е факт т.нар. годишен мониторинг, който ще бъде изготвен от работна група начело с Вяра Емилова, зам.-областен управител, на базата на професионалния поглед на основното звено в нея в лицето на Анелия Василева, директор на РДСП-Силистра, и на областните координатори Диана Христова и Галина Костова (проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“). Това стана ясно по време на проведеното заседание на звеното за мониторинг и оценка на създадената в края на 2010 г.  Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра (2011-2015). От 2 години е в действие и специализираното звено към нея, в което участват 24 представители на общините от област Силистра, както и директори на дирекции за социално подпомагане. „По отношение на междинната оценка бе взето решение нейното изготвяне да бъде възложено на външен екип, финансиран от министерството чрез общо искане в координация с другите областни администрации извън изпълняващите пилотни проекти“, обясни Вяра Емилова. В заседанието взе участие и Тодор Динков, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“.
        В рамките на заседанието представителите на общините от област Силистра разказаха за провежданите социални услуги на основата на представените доклади. Според посочените данни и факти в описаната картина на социалните услуги влизат домове и центрове за стари хора в Силистра, Тутракан, Алфатар, Кайнарджа и др.; центрове за работа с хора с увреждания, вкл. деца; структури на домашния социален патронаж. Повишен е броят на обществените трапезарии: 3 от тях в Тутракан, като последната е от 15 юли т.г.; нова трапезария има и в Ситово. Най-много социални услуги (21) има в община Силистра. Констатирана е обаче липса в общината на подходящи сгради за социални услуги, вкл. собственост на държавата, поради което специалистите от ресора „Устройство на територията“ правят непрекъснати проучвания. Увеличен е броят на приемните семейства в община Силистра и до края на годината се очаква броят им да достигне 20 в общината. Увеличен е срокът на личните асистенти, а са отпаднали социалните асистенти.
 
 
 
На снимката: Тодор Динков (директор на дирекция), Вяра Емилова (зам.-областен управител), Диана Христова и Галина Костова (областни координатори)