Силистренска област сред първите в страната с Е-услуга в библиотеки за селскостопански производители и собственици на земя

20/9/2013
          В Силистра се проведе семинар за популяризиране на проекта „Триста по три за по-малко време и пари“ по програма „Глоб@лни библиотеки - България“, дейността на която на територията на област Силистра се контролира от областния управител. В работата на семинара взе участие Джанан Халил, заместник-областен управител.  
        „В началото на всяка година се отчитаме пред областния управител за извършената от нас дейност в 35-те библиотеки, включени в програмата, която приключва в края на 2013 г., но от догодина нейното продължение е в работата на Фондация „Глоб@ални библиотеки“ с председател Гинка Чавдарова от НСОРБ“, заяви Лидия Димитрова, областен координатор на Програмата. Финалният й форум  е на 2 октомври т.г. в Регионална библиотека „Партений Павлович“, най-голямото библиотечно звено в област Силистра, участник във всички дейности през последните 5 години.
        Проектът  „Триста по три за по-малко време и пари“ е на територията на  селата Чернолик, Златоклас и Поройно в община Дулово, от която са 11 от библиотеките от област Силистра, включени в програмата „ГББ“. Общата цел е внедряване, разработка и популяризиране на новата електронна услуга за дребните собственици в трите села. Въведена е в рамките на пет месеца през 2013 г. След проведените два семинара и шест информационни срещи над 300 регистрирани ползватели спестяват време – от 3 до 5 дни, и средства -  до 3 000  лева, включвайки се към услугите „онлайн“ в създадения портал в интернет.
      С проекта се създава модел и практика за електронни услуги за земеделски производители на базата на иновативен подход в район, където е голям броят на собствениците на малки по количества и разпокъсана земя. От услугата могат да се ползват както собствениците, така наемодателите, арендаторите и ползвателите.