Заседание на звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра

20/9/2013
     В понеделник - 23.09.2013 г., от 11 ч. е първото за 2013 г. заседание на звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра (2011-2015), създадена в края на 2010 г.  Преди 2 години бе създадено и специализираното звено. В него участват 24 представители на общините от област Силистра, както и директори на дирекции за социално подпомагане. В предварителния дневен ред: отчет на общините в област Силистра за изпълнение на Общинските стратегии за развитие на социалните услуги до м. септември 2013 г.; възлагане на изготвяне на годишен Мониторингов доклад за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра (2011-2015 г.) към 30 септември 2013 г., чрез заповед на областния управител за сформиране на работна група и определяне на срок на изпълнение; вземане на решение за изготвяне на Междинна оценка  на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра (2011-2015 г.) и др.