Замeстник-областният управител Вяра Емилова участва в румъно-българска среща по териториалното развитие

16/9/2013
           На 17 септември в курорта „Албена“ е четвъртата  среща на Съвместната работна група за румъно-българско териториално сътрудничество  по подготовката за следващия програмен период (2014-2020). Заместник-областният управител Вяра Емилова, в чийто ресор е регионалното развитие, е участник от област Силистра. Тя  изпълнява поканата до г-н Насуф Насуф от страна на  организаторите  – министерствата на регионалното развитие на Румъния и на България. В същото време областният управител ще участва в заседание на МС на Република България.  Срещата се провежда в сътрудничество с регионалния офис за трансгранично сътрудничество в Кълъраш. В нейните рамки предстои анализ на референтните документи при подготовката за следващия програмен период. Европейската комисия ще е представена на ниво главна дирекция „Регионална политика“.  Според предварителния дневен ред ще бъде разгледан първият проект за териториален анализ в рамките на стратегическия проект SPATIAL, в основата на който е обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен регион Румъния – България. По реализацията му работят партньори от двете страни. Ще бъде обсъдена и актуалната фаза с бъдещите дейности към нея при изработката на Програма за трансгранично сътрудничество. „Искане за финансиране“ се нарича документът, необходим за развитие на бъдещата информационна система, който също ще бъде представен със задължителния коментар – обратна връзка, от страна на членовете на Съвместната работна група.