Николай Димов: "Недопустимо е подобно безотговорно поведение и заиграване със съдбите на възрастни хора!"

30/1/2012

                       

            Като „смущаващо” и „недопустимо” определи Областният управител Николай Димов поведението на част от съветниците от Общински съвет-Главиница, които отсъстваха от свиканото за днес (30.01.2012 г.) заседание.

Поименна проверка установи, че отсъстват съветниците от групите на БСП и ДПС. Заради липса на кворум, първата за годината сесия на Общинския съвет в Главиница бе провалена, а с това и отложено разрешаването на 13 въпроса (колкото бяха точките в дневния ред), голяма част от които - със сериозна обществена значимост.

            Днешният бойкот на практика проваля финализирането на два проекта по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”, на обща стойност 401 204, 83 лева.  Единият е „Създаване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в село Сокол”, а другият - „В помощ на хората с увреждания в село Сокол, чрез предоставяне на социалната услуга „Социален помощник”. Проектите се изпълняват от местното читалище „Освобождение – 1940” от 1 януари 2011 г. и на 29 февруари 2012 г. трябва да бъдат финализирани. Партньор на читалището е Община Главиница.   

За нормалното завършване на проекта за Дневния център е необходимо Община Главиница да предостави безлихвен заем, в размер на 45 922, 91 лв. (представляват 20% от общия бюджет по проекта) които ще бъдат възстановени, след приключването му и верифициране на разходите.

            На заседанието си на 27 декември 2011 г. обаче, Общинският съвет отхвърли проекторешението за отпускане на безлихвен заем въпреки уверенията на кмета на Клавиница, че Общината има готовност да осигури средствата. Днешното заседание - в което същата точка отново присъства - бе провалено.

            По думите на кмета на община Главиница Хюсеин Хамди и на председателя на местния парламент Сабахатин Халид, поведението на съветниците от БСП и ДПС, е „не само бойкот, но и бягство от отговорност пред хората”. Според тях „подобно политическо поведение е неадекватно”.

            „Ако не бъде предоставен този безлихвен заем, който е срочен - до юли 2012 г., ще бъде провален един социален проект, който е единствен за община Главиница и касае родителите на всички вас” – заяви пред общинските съветници Областния управител Николай Димов и подчерта: „Прочел съм внимателно протокола от предходното заседание на Общинския съвет – в него липсват мотиви да не бъде предоставен този заем. Това е много смущаващо, защото се касае за заиграване със съдбите на възрастни хора!”             Областният управител обърна специално внимание на факта, че се излагат на опасност от проваляне два проекта за 400 хиляди лева, които в голямата си част са усвоени и разплатени и изрази недоумението си от отсъствието на тези общински съветници. В оценката си на поведението им, Николай Димов бе категоричен: „Недопустимо е! Просто е недопустимо подобно безотговорно отношение – не бива да се заиграваме с тази карта”. Той обърна внимание на факта, че в дневния ред е вкарана точка, според която Дневният център да бъде приет за държавно делегирана дейност за 2012 г., а това не може да се случи преди да бъде финализиран проекта.

             „Но нещо друго е по-тревожно с това поведение”, посочи Николай Димов: „вие сте общински съветници. А Общинските съветници, при встъпването си в своя мандат, полагайки клетвата, предвидена в чл.32 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, освен че се кълнат да спазват Конституцията и законите на страната, се заклеват да се водят в своите решение само от интереса на гражданите на община Главиница, а не от други интереси”.

            Областният управител бе категоричен в намерението си да следи развитието на този важен социален проблем и да участва в сесиите на Общинския съвет, на които той се поставя. В случай че Общината не може да се справи с него, ще се предвидят адекватни на ситуацията мерки и съдействие.