Регионалните генерални планове за ВиК - на вниманието на областния управител Н. Димов

25/1/2012

 

            Областният управител Николай Димов ще участва утре (четвъртък, 26.01.2012 г.) в представянето на дейността по мащабния проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството „МРРБ) за създаване на Регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация.

            Информационното събитие ще се проведе в гр. София, в присъствието на представители и експерти на министерствата на околната среда и водите и здравеопазването, на Министерски съвет, областни управители, кметове на общини, управители на ВиК дружества и др.

            Министерството на регионалното развитие подписа, през м. Декември 2011 г., договорите за изготвянето на „Регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация”, в изпълнение на Закона за водите и като част от проект „Развитие на общинската инфраструктура”. Финансирането на проекта е чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие и държавния бюджет.

            Успешното реализиране на проекта е основен приоритет на МРРБ. Той ще подпомогне развитието на отрасъла, по-доброто планиране и приотизиране на инвестициите, и ще доведе до повишаване качеството на услугата в цялата страна.