Областният управител Николай Димов разпореди превантивни мерки за работа в усложнени зимни условия

24/1/2012

 

            Областният управител Николай Димов разпореди превантивни мерки за осигуряване безопасността на движението, сигурността и спокойствието на гражданите, предвид прогнозата за влошаване на метеорологичната обстановка.

Заповедта е резултат от указания на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и на работно заседание, проведено днес (вторник (24.01.2012 г.) в областна администрация, в което участваха Областния управител, заместникът му Алтимир Адамов и експертът „Отбранително-мобилизационна подготовка Тони Тончев, ръководителите на ОД на МВР, на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението”, Областно пътно управление, ДАИ и фирмата, ангажирана с поддържането на републиканската пътна мрежа – „Пътперфект – Т”.

            В заповедта си, Областният управител разпорежда:

I. За осигуряване безопасността на движението, сигурността и спокойствието на гражданите в област Силистра да се предприемат предварителни действия по своевременна реакция по снегопочистване и опесъчаване на републиканската пътна мрежа (РПМ), като при получаване на информация за влошаване на метеорологичната обстановка, техниката предварително да се съсредоточава - с готовност за почистване и опесъчаване, в определени райони.

 

II. Да се предприемат предварителни действия по изпреварващо въвеждане на ограничения или промени в организацията на движението, съгласувано със съседните области, за недопускане на блокиране на движението, като за целта се организира постоянно дежурство на конфликтните точки в областта от КАТ – сектор „Пътна полиция”, областен отдел на ДАИ и фирмата за пътно поддържане на РПМ  в следните участъци:

 

Ограничение № 1 в района на с. Богорово;

Ограничение № 2 в района на Антимовското ханче;

Ограничение № 3 в района на разклона за с. Гарван;

Ограничение № 4 в района на язовира до с. Зафирово.

 

III. С цел осигуряване на сигурността и спокойствието на граждани, оказали се в бедствена ситуация, в резултат на сложна метеорологична обстановка, ОУ ПБЗН, ОПУ, ОС на БЧК и кметовете на общини да предприемат предварителни действия като създадат условия за:

 

1.      Разчистване на пътищата до бедстващите – ОПУ;

2.      Осигуряване и доставяне на средства от първа необходимост – ОУ ПБЗН и БЧК;

3.      Осигуряване на храна - кметовете на общини;

4.      Осигуряване тонизиращи напитки - кметовете на общини;

5.      Места за настаняване – кметовете на общини.

 

IV. С цел своевременната реакция на центровете за оказване на медицинска помощ при необходимост, същите да имат готовност за осъществяват на дейностите съгласно чл. 115, ал. 2 от Закона за здравето като:

 

1.      създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;

2.      формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;

3.      формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности;

 

V. С цел информационното осигуряване, при сложна метеорологична обстановка, дежурният в ОПУ, сектор „Пътна полиция”, ЦСМП, фирмата за снегопочистване и кметовете на общини да предават информация на всеки два часа на Дежурния по Областен съвет по сигурност, на Дежурните в ОЦ на ПБЗН Силистра и на  Областния управител.