Седмица за защита на личните данни започна на 23.01. и ще продължи до 28.01.2012 г., обяви едноименната Комисия

24/1/2012

 

            Седмица за защита на личните данни започна на 23.01. и ще продължи до 28.01.2012 г., - Ден за защита на личните данни.

Инициативата е на Комисията за защита на личните данни и е част от редицата прояви планирани за месеците януари и февруари, по повод 10-годишния й юбилей.

            В тази връзка е създаден е специално разработен нов сайт, който освен информативната си роля за предстоящите събития, цели и да повиши информираността на хората относно правата в областта на защита на личните им данни.

            Специализираната интернет страница подробно разяснява теми като защита на данните от личната карта; упражняване на права при видео-наблюдение; интернет и децата; защита на личните данни в Шенгенското пространство; обучение в областта на защитата на личните данни и др.

             Интернет връзката към специализираната страница на Комисията за защита на личните данни е:  http://www.cpdp.bg/10-godini

             Комисията е създадена с решение на Народното събрание от 23 май 2002 година. На тази дата през 1981 г. държавите – членки на Съвета на Европа подписват Конвенция № 108 за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. В Европейския съюз и други държави е традиция  - 28 януари да се чества като Ден за защита на личните данни.

             Под мотото “2012 година – 10 години Комисия за защита на личните данни и 28 януари – Ден за защита на личните данни” са предвидени следните инициативи:

            1. Ден на отворени врати

                Комисията за защита на личните данни ще отвори врати за граждани и за администратори на лични данни, желаещи да се запознаят с работата й.

                Дата: 24 януари (вторник) 2012 г.

                Място: в сградата на КЗЛД (бул. “Иван Гешов” № 15)

                Час: от 10.00 до 16.00 часа

 

             2. Организиране на дискусия с участието на омбудсмана на Република България и неправителствени организации по въпроси на взаимодействието им с КЗЛД

                Дата: 25 януари (сряда) 2012 г.

                Място: в сградата на КЗЛД (бул. “Иван Гешов” № 15)

                Час: от 11.00 до 12.00 часа

 

             3. Провеждане на открито заседание на Комисията за защита на личните данни

                 Дата: 25 януари (сряда) 2012 г.

                 Място: сградата на КЗЛД (бул. “Иван Гешов” № 15)

                 Час: 13.00 часа

            4. Председателят и членовете на КЗЛД отварят вратите си за граждани

                За първи път Председателят и членовете на КЗЛД отварят вратите си за граждани. Желаещите ще имат възможност да се потопят в работната атмосфера на Ръководството на Комисията.

                 Дата: 26 януари (четвъртък) 2012 г.

                 Място: сградата на КЗЛД (бул. “Иван Гешов” № 15)

                 Час: от 11.00 до 13.00 часа

 

           5. Представяне на Годишния отчет за 2011 г. на Комисията за защита на личните данни пред медиите и официална пресконференция с участието на председателя и членовете на Комисията.

                Дата: 27 януари (петък) 2012 г.

                Място: Национален пресклуб на БТА

                Час: 11.00 часа

 

            6. Валидизация на илюстрован пощенски плик и специален пощенски печат

                По повод 10 –та годишнина на КЗЛД и 28 януари – Ден за защита на личните данни ще бъде пуснато в употреба пощенско издание на тема “10 години Комисия за защита на личните данни. 28 януари – Ден за защита на личните данни” – илюстрован пощенски плик и специален пощенски печат.

                Дата: 28 януари (събота) 2012 г.

                Място: Музея на съобщенията – Централна поща, ул. “Гурко” № 6

                Час: 10.30 часа

 

            В седмицата за защита на личните данни, КЗЛД ще разпространи над 50 000 информационни брошури, както и ще излъчи информационни клипове в ТВ медии и интернет пространството.