Утре (7.12.2012 г.) ще заседа Рагионалния съвет за развитие на Северен централен район

6/12/2011

 

            Утре (07.12.2011 г.), областният управител Николай Димов ще вземе участие в заседанието на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и на Регионалния координационен съвет към него. Заседанието ще бъде домакинствано от областния управител на Русе инж. Стефко Бурджиев, който е ротационен председател на Съвета.

            Предвидено е да бъде направена промяна на представителите на общините в Регионалния съвет за развитие, както и да бъдат определени негови представаители в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми.

Съветът ще обсъди и Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за 2012 г.. и ще се запознае с Проект на социално-икономически анализ на настоящата ситуация, пред регионалното развитие и териториалното сближаване на България.