На 20 деквмври 2011 г. ще заседава Областният съвет за развитие

19/12/2011

 

            На 20.12.2012 г. (вторник) от 11:30 ч., в заседателната зала на Областна администрация-Силистра, ще се проведе заседание на Областния съвет за развитие.

            Заседанието се свиква от областния управител Николай Димов, и ще протече при следния предварителен дневен ред:

            1. Актуализиране на състава на Съвета;

            2. Определяне на двама представители в Регионалния съвет за развитие на Северния централен район за планиране;

            3. Запознаване с възможностите на Закона за сдружения за напояване;

            4. Други