Зимната подготовка - на вниманието на общините и институциите на 5.12.2011 г.

2/12/2011

 

            На 5.12.2011 г. (понеделник) от 13:00 ч., областният управител Николай Димов свиква съвместно работно заседание за готовността на област Силистра за зимен сезон 2011-2012. За участие в него са поканени ръководителите на териториални структури на изпълнителната власт, на ведомства и организации, кметовете на 7-те общини в областта и председателите на общинските съвети.

            Целта на заседанието е да бъдат актуализирани превантивните мерки, гарантиращи нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението.

            То ще се проведе в заседателната зала на областната администрация, при следния дневен ред:

            1. Създаване на работна група за разработване на нов Областен план за защита при бедствия (основание – законодателни промени в Закона за защита при бедствия);

            2. Доклади на кметовете на общини и ръководителите на ведомства и организации за готовността им (към настоящия момент) за работа в зимния сезон, както и на евентуални предложения и искания за подобряване на координацията при съвместната дейност;

         3. Обсъждане на текущите мероприятия за подготовка на област Силистра, при екстремални зимни условия, обобщаване и анализ на направените искания и предложения за подобряване на координацията и взаимодействието.