Министърът на труда и социалната политика бе на еднодневно посещение в Силистра

10/10/2011

            Община Силистра да изплати забавените заплати на служителите, които са ангажирани със сметопочистването и сметоизвозването, каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов днес (10.10.2011 г.) по време на брифинг в Силистра. По данни на управителя на общинската фирма „Синева” Пеньо Пенев, която почиства общината, задълженията по фонд Работна заплата са около 160 000 лв. Министър Младенов изрази недоволството си от некоректността на община, при разплащане със служителите си за втори път, след посещението си във Видин.

            Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов бе на еднодневно работно посещение в Силистра. Той бе придружен от и.д. директор на Агенцията по заетостта Камелия Лозанова, и изпълнителните директори на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов и на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” Румяна Михайлова. Посещението на Министъра бе домакинствано от областния управител д-р Владимир Янков, със съдействието на народния представител Стефан Господинов.

            В областна администрация-Силистра, министър Младенов се срещна с регионалните представители на Министерството на труда и социалната политика в област Силистра, с представители на работодателски и синдикални организации.

            Министър Младенов акцентира върху засилването на контрола за отпускане на социални помощи. Той съобщи, че от началото на годината до септември в област Силистра 77 души са били лишени от подпомагане за два месеца след отказ да полагат 14 дни общественополезен труд в рамките на 4 часа на ден. Други 8 лица са лишени от социални помощи за две години, след повторен отказ. Социалният министър обърна специално внимание на семействата, чиито деца от една страна не посещават училище, а от друга не са имунизирани.

            В най-скоро време ще стартира проект, чрез който ще бъде създадена и рамка за средносрочно прогнозиране на нуждите на пазара на труда според спецификите на региона, заяви министър Младенов. Той припомни, че след срещата с австрийския си колега Рудолф Хундсторфер е взето решение за създаване на пилотен Българо-австрийски център по подобие на Българо-германските центрове.

            От утре (11.10.2011 г.) стартира нова мярка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която е на стойност 70 млн. лв., съобщи министър Младенов. Проектът „Безопасен труд" е насочен към модернизация, реконструкция и обезопасяване на машини, съоръжения и технологични процеси в предприятия. Бенефициети могат да бъдат големи, средни, малки и микропредприятия. Ще се финансират проекти от 50 хил. до 200 хил. лeва. Предвижда се и информационна кампания, чрез която възможностите по мярката да достигнат до повече бенефициенти.

            По-рано през деня, министър Младенов посети обществената трапезария в Силистра. В нея топъл обяд ежедневно получават 123-ма души от най-нуждаещите се групи. След като бе информиран, че има подадени още заявления, Министърът пое ангажимент случаят да бъде разгледан в Агенцията за социално подпомагане.  В област Силистра МТСП е разкрило трапезарии в Тутракан, Алфатар, Главиница и Силистра. Броят на потребителите е 425.