Удължава се срокът за събиране на оферти за изпълнител на поръчката за отпечатване на изборните бюлетини

4/10/2011

 

Срокът за събиране на оферти, по процедурата за избор на изпълнител за „Отпечатване на избирателни бюлетини за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства в област Силистра”, се удължава. 

На основание чл.2, ал.1, т.2, във връзка с решение по чл.2в, ал.2 и ал.3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, със заповед на областния управител д-р Владимир Янков, за предаване на офертите в деловодството на Областна администрация-Силистра, бе определен краен срок 12:00 ч. на 07.10.2011 г.

текст покана