Избори 2011 - техническа подготовка - пълни данни за регистрираните кандидати

7/10/2011

 

            Съгласно решенията на ЦИК за техническите характеристики, на които трябва да отговаря избирателната бюлетина за общински съветници, данните от 7-те Общински избирателни комисии в област Силистра сочат, че най-дългата бюлетина в областта ще бъде тази за общински съветници в община Силистра – близо 1 метър. За община Силистра са регистрирани 27 листи за общински съветници. Следват община Кайнарджа с 15 листи, община Алфатар – 13 листи, община Тутракан с 12 листи, община Главиница  с 8 листи, община Дулово -  7 листи и община Ситово – с 6 регистрирани листи за общински съветници.

 

            Подробна информация по общини (по азбучен ред):

            Община Алфатар: брой регистрирани листи за общински съветници - 13; бр. кандидати за кметове на община - 9; кандидати за кметове на кметства – общо 8  . Алеково – 3,  Бистра - 3 и Чуковец -2 );

            Община Главиница: брой регистрирани листи за общински съветници - 8; бр. кандидати за кметове на община - 4; кандидати за кметове на кметства – общо 62-ма (с. Богданци-; Вълкан – 3; Дичево – 3; Долно Ряхово – 4; Зафирово – 6; Звенимир – 2; Зебил – 2; Зарица – 2; Калугерене – 2; Коларово – 3; Листец – 1; Ножарево – 3; Падина – 3; Сокол – 3; Стефан Караджа – 4; Суходол – 6; Черногор – 3.)

            Община Дулово: брой регистрирани листи за общински съветници - 7; бр. кандидати за кметове на община - 3 ; кандидати за кметове на кметства – общо 64-ма (Боил – 1; Водно – 2; Вокил – 3; Грънчарово – 3; Долец – 2; Златоклас – 2; Козяк – 4; Колобър – 2; Межден – 6; Овен – 3; Окорш – 5; Орешене – 1; Паисиево – 2; Полковник Таслаково – 2; Поройно – 3; Правда – 3; Раздел – 4; Руйно – 3; Секулово – 4; Черковна – 2; Чернолик – 3; Черник – 2; Яребица – 2)

            Община Кайнарджа: брой регистрирани листи за общински съветници - 15; бр. кандидати за кметове на община - 3; кандидати за кметове на кметства – общо 18 (Голеш – 9; Зарник – 5; Посев – 2; Средище – 2)

            Община Силистра: брой регистрирани листи за общински съветници - 27; бр. кандидати за кметове на община - 12; кандидати за кметове на кметства – общо 33 (Айдемир – 8; Бабук – 2; Брадвари – 3; Йорданово – 3; Калипетрово – 7; Иширково – 4; Смилец – 5; Сребърна – 1)

            Община Ситово: брой регистрирани листи за общински съветници - 6; брой кандидати за кметове на община - 4; кандидати за кметове на кметства – общо 14 (Босна – 1; Гарван – 3; Добротица – 4; Искра – 2; Любен – 1; Попина – 3)

            Община Тутракан: брой регистрирани листи за общински съветници - 12; бр. кандидати за кметове на община - 9; кандидати за кметове на кметства – общо 18 (Белица – 2; Нова Черна–3; Преславци–3; Старо село–3; Търновци – 2; Цар Самуил – 2; Шуменци – 3).

                       

            ***

            Днес (07.10.2011 г.), от 15:00 ч. в салона на Община Силистра, членове на Централната избирателна комисия (ЦИК) ще проведат работна среща с представители на 7-те Общински избиратели комисии (ОИК), на общинските и областната администрации, на ГД ГРАО, ОД на МВР и на фирмата-преброител. Срещата ще се проведе от 15:00 ч., в Салона на Община Силистра и е част от организационната и методическа дейност, свързана с подготовката на предстоящите, на 23 октомври 2011 г., избори.