Избран е изпълнителят на поръчката за отпечатване на изборните бюлетини

12/10/2011

 

            Във връзка с правомощията си, свързани с организацията и подготовката на предстоящите (на 23 октомври 2011 г.) избори за кметове и общински съветници, на територията на седемте общини на силистренска област, и в резултат на проведена процедура, областният управител д-р Владимир Янков определи за изпълнител на поръчката

за отпечатване на изборните бюлетини ЕТ „Александър Ковачев” - Силистра.

Фирмата бе класирана на първо място, след като комисия, определена със заповед на областния управител разгледа, оцени и класира постъпилите оферти. Основният критерий за оценка бе „най-ниска цена” на изпълнението.

            По силата на подписания на 10.10.2011 г. договор между областния управител и ЕТ „Александър Ковачев”, за първия тур на изборите, изпълнителят трябва да отпечата 308 150 броя бюлетини за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за област Силистра.