Областната транспортна комисия отложи, заради неточности, разкриването на нови маршрутни разписания

29/7/2011

 

Областната комисия по транспорт, проведе днес (29.07.2011 г.) редовното си заседание. На него бе представен доклад за изпълнението на маршрутните разписания на автобусните линии от Oбластната транспортна схема и бяха разгледани предложения за закриване на съществуващи, за разкриване на нови маршрутни разписания и на курсове.

Евгени Аврамов – и.д. началник на Областния отдел на КД-ДАИ-Силистра (Контролна дейност – Държавна автомобилна инспекция) представи доклад за извършените проверки, касаещи изпълнението на маршрутните разписания на автобусните линии от Областната транспортна схема. Данните сочат, че са проверени 69 маршрутни разписания. От тях - 24 не се изпълняват, 4 се изпълняват частично, а 16 – не се изпълняват  в почивните дни, както е по утвърдено маршрутно разписание. За голяма част от нарушенията са съставени актове за установяване на административно нарушение на водачи и превозвачи, информира Евгени Аврамов. Данните от доклада ще бъдат отправна точка за по-нататъшната дейност на Комисията, тъй като те очертават проблемните автобусни линии и общините трябва да ги имат предвид при обявяване на конкурсите си, уточни председателят на комисията – зам. областният управител Денка Михайлова.

            Заради установени неточности в предложените маршрутни разписания, Областната комисия по транспорт реши да отложи, за следващото заседание, решенията си за следните предложения: на Община Силистра - за закриване на 3 маршрутни разписания на автобусна линия Силистра – Бистра от Областната транспортна схема; на Община Алфатар - за разкриване на нов курс по автобусна линия Силистра-Алфатар и за разкриване на нова автобусна линия Силистра – Бистра и на Община Дулово - за разкриване на нов курс по автобусна линия Дулово – Силистра.

Председателят на комисията – зам. областният управител Денка Михайлова предложи ДАИ-Силистра и общините да си сътрудничат при изготвянето на маршрутните разписания, за да не се залагат в тях трудно изпълними параметри, сред които са средната техническа скорост, общото време на движение на превозното средство, общото време за пътуване и др.   

Предвид факта, че община Силистра продължава да бави обявяването на конкурс за автобусните линии, главният юрисконсулт Пламен Иванов обърна внимание на измененията в Наредба №2 (за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници), която все още дава възможност на общините да го организират. Ако не се възползват от тази възможност, ще трябва да осъществят конкурса си по Закона за концесиите или по Закона за обществените поръчки. Специфичното тук е, че ще трябва да се съобразяват с европейски регламенти (напр. обявата за конкурс трябва да бъде публикувана в европейки вестник). Според един от тях, областният управител е ограничен да дава разрешения за извършване на превоз без конкурс до 2 години. т.е. вече е налице нарушение, тъй като за община Силистра такива разрешения се дават от 2008 г.

Главният юрисконсулт на областна администрация-Силистра напомни и че европейското законодателство е с приоритет пред вътрешното (националното). Това означава, че при жалби, срещу продължаващата порочна практика на искане на разрешения за превоз без конкурс, община Силистра ще попадне в сериозната ситуация да не може да осигури транспорт за населението, тъй като разрешенията ще бъдат отменени от съда.

Следващото заседание на комисията ще се проведе в началото на м. Септември.