Стъпка към осигуряване на реално медицинско обслужване в Силистра - областният управител д-р Владимир Янков изисква аналитична отчетност в дейността на спешните звена и на личните лекари в почивните дни и през нощта

1/7/2011

            

   Областният управител д-р Владимир Янков възложи на директорите на МБАЛ-Силистра, на Районната здравна инспекция (РЗИ), РЗОК и Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) съвместно да предложат мерки за осигуряване на кабинет за неотложна медицинска помощ и за извършване на проверки по оказваната неотложна помощ от семейните лекари в област Силистра.

Като част от тези мерки, д-р Янков разпореди, считано от днес (1 юли 2011 г.) на директора на здравната каса Атанас Атанасов на всеки 15 дни да го информира за: броя на обслужените пациенти от семейните лекари в извън работното им време и по какъв начин са обслужени – чрез консултация по телефона, чрез посещение в дома на пациента или чрез спешна медицинска помощ; има ли проведени анкети сред пациентите, посетили Спешно отделение в нощните часове и почивните дни; има ли санкционирани семейни лекари.

В същия период, директорът на РЗИ в Силистра трябва да предоставя справка за броя на преминалите през Центъра за спешна помощ и през спешното отделение на силистренската болница пациенти, с уточнението - колко от тях са били спешни и колко неотложни, какъв е броя на потърсилите семейния си лекар и на хоспитализираните.

Тези действия са част от заявеното от областния управител намерение да бъде подобрено медицинското обслужване на населението на област Силистра. Те са и следствие от нежеланието на личните лекари в Силистра сами да урегулират реалното медицинско обслужване на своите пациенти, гарантиращо им 24-часово обслужване.

Неотложната помощ е срочна и се отнася за състояния на пациента, които не застрашават неговия живот.  Областният управител нееднократно изрази недоумението си от абсурдната ситуация, в която личните лекари осъзнават и сами признават, че е физически невъзможно да са на разположение на пациентите си по 24 часа в денонощието 365 дни в годината (въпреки че са поели този ангажимент, при сключване на договорите си със здравната каса), но въпреки това – не желаят да променят това положение. С измененията в Наредба 40/ 2004 (от края на 2010 г.) за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на здравната каса, всеки общопрактикуващ лекар е длъжен да осигури постоянен достъп до медицинска помощ на здравноосигурените лица. Това може да стане по 3 начина – чрез дежурен кабинет на групова практика, по договор с друго лечебно заведение, разкрило дежурен кабинет или чрез индивидуално 24-часово разположение на пациента. Който и от вариантите да изберат семейните лекари, те трябва да гарантират и да осъществяват ефективно 24 –часова възможност за оказване на медицинска помощ.

            Проучване на д-р Янков установи, че от 28-те областни града в страната, в 24 проблемът с оказване на неотложна помощ през нощта и през почивните дни е решен. За 3 областни центъра – Кърджали, Търговище и Монтана – няма пълни данни за процеса по структурирането на кабинетите. Сред малкото градове в страната без кабинет за неотложна помощ е Силистра.

            Областният управител изтъкна като положителен, примерът на личните лекари в област Добрич. Те още през януари месец т.г., чрез координиращите усилия на областната администрация, осъзнаха отговорността си към своите пациенти и чрез дежурства в кабинет за неотложна помощ през нощта и през почивните дни, осигуряват „филтрирането” им към спешното отделение на местната болница. Лекарите са сключили договор с тамошния Диагностично-консултативен център, в които е ситуиран неотложния кабинет. Той работи в делничните дни от 20:00 до 8:00 часа и денонощно в почивните и празничните дни. Обслужват се всякакъв вид пациенти. Здравноосигурените, чиито лични лекари са сключили договор за дежурства в кабинета, получават безплатна медицинска помощ. Срещу заплащане, по определена тарифа, се обслужват здравноосоигурени граждани, чиито лекари нямат сключени с центъра договори за работа в кабинета, както и здравнонеосигурените лица. Тогава, прегледът струва 25.00 лв., измерването на кръвно налягане – 2.00 лв., поставянето на мускулна инжекция – 3.00 лв., на венозна – 5.00 лв., превръзка на рана – 10.00 лв. и т.н. В кабинета дежурят медицински екипи – двама лекари (интернист и педиатър) и медицинска сестра.

Информационно табло до вратата на кабинета осведомява за графика на дежурствата в рамките на 1 месец, за платените медицински услуги, за личните лекари, сключили договор с ДКЦ 1, като възможността за присъединяване към тази практика остава отворена във времето за онези лични лекари, които досега не са изявили желание за това.