Зам. областният управител Тодора Цонева съдейства за крупно дарение за Дневния център за деца и младежи с увреждания

23/6/2011

 

             Дневният център за деца и младежи с увреждания в Силистра получи дарение в размер на 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) от Българския спортен тотализатор.

Мащабното дарение стана факт след солидна застъпническа дейност от страна на зам. областния управител Тодора Цонева, в чийто ресор са хуманитарните дейности. Тя  обоснова полезността от финансова подкрепа за дневния център с аргумента, че е в интерес на децата и младежите, които посещават заведението, дейностите в обособените кабинети и зали да могат да се доразвият пълноценно и извън него.

От услугите на Дневния център се ползват 56 деца и младежи възраст от 3 до 35 години. Те са с умствени, множествени и физически увреждания (ДЦП, Хидроцефалия, Епилепсия, Спина бифида, Синдром на Даун, Синдром на Уест, Аутизъм и др.)

Дейността на центъра включва здравни грижи, корекционно-компенсаторна и възпитателна дейност, кинезетерапия и социална работа в свободното време. Разполага със салон за рехабилитация, сензорна зала за сетивна комуникация, кабинет за битово-домакински труд и др.

Със средствата от дарението, в центъра ще бъде оборудвана открита спортна площадка за футбол на малки вратички, баскетбол и преносим басейн. Така ще може да се осъществява широкообхватна рехабилитационна програма, групови занимания и състезания, разказа директорът му Иванка Илиева. Според нея, това ще допринесе съществено за по-пълноценната социализация на посещаващите центъра, ще подобри уменията им за комуникация и за работа в екип, ще съдейства за подобряване на физическото и психическото им състояние. 

Българският спортен тотализатор активно спонсорира и организира различни спортни мероприятия, подпомага българското участие в олимпийските игри, световни и европейски първенства, национални състезания. Той е основен спонсор на Министерство на физическото възпитание и спорта и Български олимпийски комитет (БОК) и в това си качество подкрепя широк спектър от спортни и социални дейности.

            Освен в Силистра, тотализаторът е направил дарения едновременно на още 4 центъра и домове за деца и младежи с увреждания в областите Търговище, Ловеч и Видин.