Заместник областният управител Тодора Цонева подкрепи усилията на регионалната структура на Съюза на слепите в Силистра да представят пред обществеността своето изкуство.

21/6/2011

Заместник областният управител Тодора Цонева подкрепи усилията на регионалната структура на Съюза на слепите в Силистра да представят пред обществеността своето изкуство. Днес (21.06.2011 г.), в залата на КТ „Подкрепа” бе представена пътуваща изложба с произведения на приложното изкуство на Центъра за социална интеграция и рехабилитация на хора със зрителни увреждания в Шумен. Събитието бе в чест на 90- годишния юбилей на съюза на слепите в България и 5-та годишнина от създаване на Центъра в Шумен.

Изложбата бе домакинствана от регионалната организация на Съюза на слепите в Силистра, като я обогати с плетива и кулинарни изделия и дърворезби на свои членове.

            „С тези произведения показваме на света, че ни има. Откриваме пред хората красотата, която носят в себе си незрящите", мотивира идеята си за пътуваща изложба  ръководителят на шуменския център Любомирка Лазарова. Тя сподели, че произведения на изкуството са своебразен вик към обществото – да не забравя, че хората с увреждания са като всички останали и призова за европейско отношение и към равнопоставеност към тях.

В емоционалното си обръщение към авторите на творбите и изделията, заместник областният управител Тодора Цонева изрази възхищението си от усета им за красота. Тя сподели убеждението си, че ако институциите дадат и поддържат с дейността си тона в отношението към хората с увреждания, като към равностойни личности, то обществото ще преодолее стереотипното си мислене. Зам. областният управител припомни, че дейностите, заложени в Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015), която бе приета в края на мината година, имат за цел не само да подпомогнат чисто физически живота и бита на хората с увреждания, но и да подкрепят нуждата им от творческо себеизразяване. Центровете за социална рехабилитация и интеграция, както за деца и младежи така и за възрастни, предвидени за всички общини в област Силистра, ще създадат условия за по-добра комуникация, за развитие на талантите и уменията им, за укрепване на самочувствието им на личности, каза в заключение г-жа Цонева.

            Всеки, който желае да разгледа изложбата и да си купи сувенир, може да го направи до края на деня, в клуба на КТ „Подкрепа” в Силистра. 

Съюзът на слепите в област Силистра има структури във сички 7 общини на област Силистра. В тях са обхванати 286 души, информира председателят на регионалната структура Петранка Стоянова.