Областна администрация-Силистра участва със свой проект в конкурса EDEN за отлична туристическа дестинация

24/2/2011
            Областна администрация – Силистра участва със свой проект в Конкурса EDEN /бел.ред. ЕДЕН/ за отлична туристическа дестинация, по програма Нови индустрии, туризъм и корпоративна социална отговорност на Европейската комисия /ЕК/.       Главната цел на конкурса е да популяризира нововъзникващи туристически дестинации, свързани с водни ресурси и създаващи условия за предоставяне на качествена и нетрадиционна туристическа услуга. 
            Проектът „Област Силистра представя: седемте „състояния” на водата –ДУХ, ЗДРАВЕ, ВЯРА, ИСТОРИЯ, КРАСОТА, ТРАДИЦИЯ И БИТ”, с който кандидатства Областна администрация, представя обекти и ритуали във всички  общини на Областта–Силистра, Тутракан, Главиница, Алфатар, Ситово, Кайнарджа и Дулово, съобщи заместник областният управител Тодора Цонева, която е сред създателите на проекта. Тя уточни, че ако проектът бъде одобрен, а впоследствие и реализиран, ще може да се създаде благоприятна среда за популяризиране на нетрадиционнатуристическадестинация, обвързваща и седемте общини. Това ще способства за обогатяване на българския туристически продукт и фокусирането му върху водните ресурси.
            Подборът и популяризирането на „Отличната българска туристическа дестинация” в рамките на ЕDEN - „Водата - извор на живот и благоденствие” ще допринесе за засилване на устойчивото развитие на туризма в България чрез популяризиране на ценности като: зачитане на околната среда; многообразие от „нетрадиционни” туристически продукти; добри практики, идеи и нови възможности за привличане на туристи в по-слабо развити туристически райони.
Сред основните цели на проекта е да се съдейства за намаляване сезонността на туризма в България чрез привличане на туристически потоци към „нетрадиционни” дестинации със специфичен фокус върху водните ресурси на България, както и да се   подпомагат на национално ниво контактите между национални и местни заинтересовани страни и туристически организации за обмен на опит и популяризиране на модели за устойчиво развитие на туризма.
            Най – важният ефектот EDEN е ненаграждаването на един или няколко от проектите,а именно създаването на благоприятна среда за популяризиране на нетрадиционни туристически дестинации. Целта е дасе създаде мрежа от всички участници, което ще промени облика на туризма в Европа.