65 години от края на Втората световна война

17/2/2011

 

           Окомплектована е Областната програма за честване на 65-та годишнина от края на Втората световна война и победата на фашизма. „Тя е изготвена на базата на общинските програми и е съобразена с предвидените в тях инициативи”, уточни Председателят на Областния съвет за честванията на годишнината -заместник-областният управител Тодора Цонева.
            Областният съвет за честване на 65-та годишнина от края на Втората световна война и победата на фашизма бе учреден на 21 февруари т.г.
            В рамките на близо три месеца / от м. Март до началото на м. Май/, в различни населени места в област Силистра са предвидени тематични изложби, кръгли маси с участието на ученици, концерти и рецитали, публикации и радиопредавания в местните медии, издаване на информационни материали, проследяващи бойния път на силистренските войни, открити уроци. В проявите ще се включат както всички големи културни институции в съответната община, така и Съюза на ветераните от войните, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и др. 

            В навечерието на 9 май, Областният управител д-р Владимир Янков ще проведе тържествена среща с Управителния съвет на Съюза на ветераните от войните в област Силистра, както и с ръководствата на Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Областното сдружение на клубовете на запасното войнство („За честта на пагона”), Областния съвет на дружеството за приятелство с Русия и народите на ОНД и Регионалния военен сектор