Доклади

 
 
 
 
 
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите при осъществяване на административното обслужване в Областна администрация Силистра през 2021 г.
 
 
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите при осъществяване на административното обслужване в Областна администрация Силистра през 2020 г.