Електронни услуги

 
 
 
Областна администрация Силистра предоставя възможност за електронно заявяване и предоставяне на административните услуги чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги - централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Държавна агенция "Електронно управление".
 
За да ползвате електронните услуги като физическо или юридическо лице в Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, е необходимо:
  • да имате регистриран профил в Системата сигурно електронно връчване - ССЕВ (с квалифициран електронен подпис (КЕП);
  • инсталиран Adobe Reader или друг софтуер, който поддържа четенето на динамични PDF форми;
  • при необходимост от подписване на документ - инсталирано Квалифицирано удостоверение на квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
 
 
 
 
Електронни административни услуги, предоставяни от Областна администрация Силистра
 
За да заявите електронна услуга, предоставяна от Областна администрация Силистра:
 
1. Използвайте следната връзка към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services#anchor13 .
 
2. Изберете услуга от раздел "Услуги предоставяни от областните администрации":
 
 
3. Следвайте указанията на платформата! При попълване на заявлението и импортирането му в електронен вид, не променяйте наименованието на файла.