Преписка № 1-1285/04.11.2014 г. - обществена поръчка, възлагана чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9036074 за избор на изпълнител за доставка на горива

 
 
 
 
 
 

17.11.2014 г. Технически спецификации и образци на документи

 

17.11.2014 г.Публична покана

 

01.12.2014 г. Протокол № 1-1285-4/01.12.2014 г.

 

15.12.2014 г. - Договор № Д-2014-65/04.12.2014 г. за доставка на газьол 0.001% S за отопление и приложения

 

22.12.2014 г. - Договор № Д-2014-68/22.12.2014 г. за доставка на горива (бензин А 95 Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане

 

19.08.2015 г. - Информация за извършени плащания по договорите