Областният управител Николай Димов свиква консултации за назначаване на Комисия, която да приема от СИК изборните книжа, в изборите за народни представители (насрочени за 12.05.2013 г.)

22/4/2013
       Областният управител Николай Димов свиква консултации за назначаване на комисия по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс, която да приема от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за областната администрация и останалите книжа и материали, в изборите за народни представители, насрочени за 12 май 2013 г.
За тази цел е отправена е покана до парламентарно представените партии и коалиции в българския и европейския парламенти.
      Консултациите ще се проведат на 25.04.2013 г. от 10:30 ч., в Заседателната зала на Областна администрация-Силистра.
      Съгласно Решение № 2452 на ЦИК от 19.04.2013 г. ( т.4, б. „А“ от решението), Комисията, която предстои да бъде съставена, трябва да е от 13 души, включително  - председател, заместник-председател и секретар.
     Съотношението на партиите в нея е както следва: за ПП „ГЕРБ“ – 5-ма членове; за „Коалиция за България“ – 2-ма членове; за ПП „ДПС“ – 2-ма членове; за ПП „Атака“ – 1 член; за „Синята коалиция“ – 1 член; за ПП „НДСВ“ – 1 член и 1 представител на Областна администрация-Силистра (съгласно т. 5.1. от Решение № 2452 на ЦИК).
      Консултациите ще протекат при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и решенията на ЦИК.
 
      Уведомлението за консултациите е публикувано на сайта на Областна администрация-Силистра – www.silistra.government.bg, в секция „Обяви“ и на информационното табло в администрацията.