Държавен архив Силистра награди дарители в деня на професионалния си празник

10/10/2022
Държавен архив – Силистра с началник Драгомира Балева-Тодорова отбеляза с тържество 10 октомври 2022 г., на който се чества Международният ден на архивите. В програмата: изложба за дипломатическите отношения на България и Швейцария, създадена през 2016 г. от Държавна агенция „Архиви“. Проведено бе и традиционното на този ден награждаване на дарители. 

Тази година адресатите са Марин Минев, предоставил стари снимки на Силистра и комплект на спортна тема; Иванка Христова – общо 290 архивни единици, включващи нейни 7 книги, както много снимки и различни материали от 1952 г. насам; Милка Енчева – делови разработки във връзка с озеленяването в Силистра – сред обектите е и Дунавският парк, като между всичко дарено са материали от конференция, посветена на 120-ата година на парка (1990 г.), както и дипломната й работа на същата тема, която е от 1988 г. във Висш лесотехнически институт. 
 
Областният управител инж. Николай Неделчев отправи поздравление до служителите от ДА-Силистра, в който се казва: „Поздравявам Ви с Международния ден на архивите, отреден, за да бъде проявявано към Вас специално отношение, тъй като работата Ви е свързана със съхраняване в документален вид на паметта на България. Чрез Вашия всекидневния труд нашата нация има натрупано богатство, което трябва да пазим, но и да изследваме. Само по този начин ще имаме възможност да оценяваме по сигурен и убедителен начин миналото, за да знаем как да планираме бъдещето на страната“.