В населени места в област Силистра стартираха демонстрациите за пробно гласуване със специализирани устройства за електронно гласуване с инсталирана демо версия

28/10/2021
Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи в размер 24,6 млн. лв. по бюджета на Централната избирателна комисия (ЦИК) за 2021 г. за финансовото обезпечаване на сключените договори за доставка на 1 600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване и за изпълнението на дейностите по техническото обслужване и логистичното им осигуряване. В тази сума е включен ДДС.
 
Средствата ще бъдат осигурени от предвидените средства за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по централния бюджет за 2021 г., в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19, и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. разходи за произвеждане на избори по Изборния кодекс, както и чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за тази година.
 
Съгласно ПМС № 305 от 2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г., при сключване от ЦИК на договор за доставка на допълнителни специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталиран системен и приложен софтуер, включително за логистика и техническа поддръжка за машините, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване, необходимите за целта средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 т Закона за публичните финанси, т.е. с отделен акт на правителството.
 
С участие на представители на Районна избирателна комисия за 20-и многомандатен избирателен район Силистра в населени места в областта започнаха демонстрациите за пробно гласуване със специализирани устройства за електронно гласуване с инсталирана демо версия за изборите за президент и вицепрезидент на Република България, както и за народни представители за 47-ото НС на страната. Създаден е график за посещение на  населени места в периода 28 октомври - 9 ноември т.г. По допълнителен график след предложение от община Силистра демонстрация с 6 демо машини ще има на 10 и 11 ноември в град Силистра. Демо машина за демонстрация е на разположение и във фоайето на Областна администрация Силистра - ул. "Добруджа" 27.
 
28 октомври: град Алфатар - 9.30-15,30 ч. (1 машина), с. Алеково - 9.30-12.00 ч. (1 машина), с. Бистра - 13.00-15.30 ч. (1 машина); селата Калипетрово и Айдемир - 9.30-15.30 ч. (по 2 машини във всяко село)
29 октомври: град Алфатар - 9.30-15.30 ч. (1 машина) + още 1 в град Алфатар - 13.00-15.30 ч.; с. Чуковец - 9.30-12.00 ч. (1 машина); селата Калипетрово и Айдемир - 9.30-15,30 ч. (по 2 машини във всяко село)
1 ноември: по една машина в посочените населени места: град Дулово, селата Ситово и Искра - 9.30-15.30 ч.; селата Поройно, Черковна и Любен - 9.30-12.00 ч.; селата Водно, Межден и Добротица - 13.00-15.30 ч.
2 ноември: по една машина в посочените населени места: град Дулово - 9.30-15.30 ч.; селата Чернолик, Правда, Полк. Таслаково, Босна и Попина - 9.30-12.00 ч.; селата Златоклас, Яребица, Колобър, Ситово и Искра - 13.00-15.30 ч.
3 ноември: по една машина в посочените населени места: град Дулово - 9.30-15.30 ч.; селата Черник, Зарник и Средище - 9.30-12.00 ч.; с. Руйно - 9.30-15.30 ч.; селата Овен, Вокил, Паисиево, Голеш и Посев - 13.00-15.30 ч.
4 ноември: по една машина в посочените населени места: град Главиница - 9.30-15.30 ч.; селата Звенимир, Зебил, Листец, Падина и Стефан Караджа - 9.30.-12.00 ч.; селата Зарица, Вълкан, Калугерене, Ножарево и Черногор - 13.00-15,30 ч.
5 ноември: по една машина в посочените населени места: град Главиница и с. Сребърна - 9.30-15.30 ч.; селата Суходол, Зафирово, Богданци и Проф. Иширково - 9.30-12.00 ч.; селата Дичево, Долно Ряхово, Коларово и Брадвари - 13.00-15.30 ч.
8 ноември: град Тутракан - 9.30-15.30 ч. (2 машини); по една машина в с. Цар Самуил - 9.30-15.30 ч., по една машина в селата Нова Черна, Шуменци и Търновци - 9.30-12.00 ч., по една машина в селата Старо село, Белица и Прлеславци - 13.00-15.30 ч.
9 ноември: по една машина - град Тутракан, селата Йорданово и Бабук - 9.30-15.30 ч.; селата Раздел и Грънчарово - 9.30-12.00 ч; град Дулово, село Секулово - 13.00-15.30 ч.