Обявени свободни работни места в област Силистра към 19 април 2021 г.

19/4/2021
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
1 автомонтьор, средно образование
1монтьор, ремонт на машини и оборудване, средно образование
2 водопроводчици ( външно водоснобдяване и канализация), средно образование
2 работници, строителство, основно/ средно образование
1 шлосер, основно/ средно образование
2 техници, телекомуникация,средно образование
1 техник, автоматизация, средно / висше Електротехника, електроника и автоматика
1 агроном, висше образование
3 обслужващи бензиностанция / газостанция, средно образование
1 барман, средно образование
1 касиер, средно образование
6 работници, строителство, средно образование
2 сервитьор,средно образование
1 технолог, моделиране и конструиране на облекло, средно образование / Производствени технологии –текстил, облекло
6 шивачи, средно образование / Производствени технологии –текстил, облекло
2 готвачи, средно образование
2 сервитьори, средно образование
30 лекари, висше образование, Медицина
1 фармацевт магистър,висше образование, Фармация
2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
19 медицински сестри, висше образование здравни грижи
1 началник, смяна, средно образование, компютърна грамотност
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 продавач–павилион, средно образование
2 продавач–консултант, средно образование
 
- За стажуване
 
1 технически-сътрудник, средно образование
 
 
Работни места,  разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб”,
на ОП “Развитие на човешките ресурси
 
1 шофьор, товарен автомобил, основно образование, кат. В
1 работник, кухня, без изисквания
1 готвач, основно образование
1 касиер, средно образование, комуникативност
2 сервитьори, средно образование, комуникативност
1 камериер/ камериерка, средно образование
1 сервизен техници, средно техническо образование
2 електротехници, поддръжка на сгради, ПК  „Електротехник” или „Електромонтьор”
11 общи работници, средно образование
2 оператори, център за обаждания, средно образование
2 бармани, основно/средно образование
3 помощник кухня, средно образование, професионален опит
3 организатори производство, средно образование
1сладкар, опит, умения за работа в екип
1 работник, поддръжка, отговорност, комуникативност
5 общи работници, промишлеността, основно/ средно образование
6 продавач – консултанти, средно образование
1 продавач, разносна търговия, свидетелство за управление на МПС, кат. В
 

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

 
1 обслужващ работник промишлено производство, средно образование
6 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. „СЕ“, 1 година професионален опит
2 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит
4 шивачки, основно образование
1 общ работник, основно образование
1 продавач – консултант, средно образование
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност “Медицина”
7 медицински сестри, висше образование
1 акушерка, висше образование
 
 

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

 
1 шофьор, автобус, шофьорска книжка кат. D;
1 медицинска сестра, висше образование, специалност „Медицинска сестра”
1 оператор, производствена линия, средно образование;     
6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност „Медицина”;
 
***за всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.