РУО на МОН Силистра: Картина за възстановяване на присъствени занятия в училищата в област Силистра от 12 април 2021 г.

9/4/2021
Относно възстановяване на присъствените занятия в училищата от 12 април 2021 г., съгласно последната заповед на министъра на здравеопазването, ситуацията в област Силистра е следната: на училище тръгват децата в предучилищни групи в училищата – 91 шестгодишни се обучават в основните училища в селата Секулово, Правда, Черник, Голеш, Средище.
 
Всички деца от І до ІV клас от всички училища ще се обучават присъствено, независимо от броя на паралелките. Това са 3182 ученици в област Силистра. Тръгват присъствено на училище и ученици от V до ХІІ клас, където паралелките са единствени във випуска.
 
Това означава, че малките училища ще бъдат изцяло на присъствени занятия. Сред тях са много основни училища във всички общини, средните училища в с. Окорш и с. Паисиево, малки професионални гимназии (ПГС, ПЗГ, ПГСС), спортното училище в Силистра.
 
В 5 училища някои випуски са с по една паралелка и не участват в ротацията, а в класове с по две паралелки – спазват графика за редуване. Това са: ОУ „В. Априлов“, Голеш; ПГПТ „Ев. Георгиев“, Силистра; ПГМТ „Вл Комаров“, Силистра; СУ „Н. Й. Вапцаров“, Силистра – целият начален и гимназиален етап са на присъствено обучение, но в прогимназиалния етап ще се прилага редуването. В ПМГ „Св. Кл. Охридски“, Силистра, прогимназиалният етап е изцяло на присъствено обучение, докато в гимназиалния етап се прилага редуване.
 
Съгласно графика за ротация, на училище тръгват и учениците от VІІ, VІІІ и Х клас, независимо от броя на паралелките. Така на 12. 04. 2021 г. в област Силистра очакваме в училищата около 6731 ученици от І до ХІІ клас. Те представляват 72 % от учениците в областта.
 
По данни от платформата, поддържана от МОН, на 9. 04. 2021 г. с положителни тестове за Ковид 19 са двама ученици, двама от непедагогическия персонал и четирима педагогически специалисти. Карантинирани като контактни са петима ученици, трима от непедагогическия персонал и двама педагогически специалисти. Това е много по-ниско ниво от момента на прекъсване на учебните занятия. Отново се изготвят списъци на служители в образователните институции, които на този етап вече желаят ваксиниране срещу Ковид 19.