В община Силистра детските ясли и градини остават затворени и след 4 април до нормализиране на нивото на заболеваемост

2/4/2021
Детските ясли и градини остават затворени и след 4 април 2021г. до нормализиране на  нивото на заболеваемост в Силистра .Общинският кризисен щаб, в съответствие със заповедта на МЗ – РД-01-194/ 30.03.2021г., т. 6 взе решение да  останат затворени детските градини и детските ясли  на територията на община Силистра и след 4 април 2021 г. Мярката е  продиктувана от високия процент на боледуващи от Ковид-19 в общината. Сериозен е броят на карантинирани сред работещите в детските заведения -  педагогически и непедагогически  персонал.  Решението има  превантивен характер, съответства с противоепидемичните мерки в страната и е на база на проведено  обследване на ситуацията в Силистра, както  и съгласувано с РЗИ Силистра. Възможността детските ясли и градини отново да заработят  зависи от  наличието на здрави детски учители, педагози, обслужващ персонал и по-висок брой желаещи родители да заведат децата си на градина и ясла.