Преустановяват временно присъствените занятия за ученици от 5 до 12 клас в област Силистра

11/3/2021
В Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Областен кризисен щаб във връзка с необходимостта от нова заповед за актуални за момента противоепидемични мерки по повод Ковид-19. Директорът на РЗИ Силистра д-р Теодора Начева запозна членовете на щаба с проекта на заповедта. Обсъдени са всички отделни решения в нея, за да бъде подписана днес от министъра на здравеопазването.
 
В понеделник в София е проведена национална среща на МЗ и НОЩ с участието на представители на други национални и регионални институции, на които е обсъдена обстановката в страната. Бързият темп на нарастване на случаите, макар и по различен начин по места, налага конкретните действия да бъдат съобразени със ситуацията в съответните административни области.
 
По данни от РЗИ, през последните две цели седмици  в областта Силистра заболеваемостта е 298 на 100 хил. души население, като с натрупването от този понеделник до днес – 11 март, цифрата вече е 345 на 100 хил. Описаната картина изисква систематизирани мерки, считано от 12 до 31 март в различни сфери.
 
Твърди се, че ако не се наложат ограничения, ще се увеличи тежестта в болниците – в момента без свободни легла е МБАЛ Силистра, малко места има в МБАЛ Дулово, но там настаняват и от Шуменско; наполовина е запълнена болницата в Тутракан. Потвърждава се проблемът с недостига на персонал, което прави ситуацията още по-критична.
 
Текстът на заповедта ще стане ясен, след като бъде изготвена в окончателен вид от РЗИ Силистра и бъде подписана в МЗ, преди да бъде разпространена. Със сигурност обаче може да се каже, че от 12 до 26 март преустановяват присъствени занятия учениците от пети до дванадесети клас.
 
Междувременно от РУО на МОН съобщиха: 6 232 ученици преминават на обучение от разстояние в електронна среда. Те представляват 2/3 от общия брой на учениците в областта в дневна, дуална, индивидуална и комбинирана форма на обучение. Тази регионална мярка се въвежда със заповед на директора на РЗИ – Силистра.
 
В училищата на присъствено обучение остават учениците от начален етап (3236 деца), учениците в Центъра за специална образователна подкрепа в Силистра и в Социално- педагогическия интернет „Хр. Ботев“ в с. Варненци.
 
Към този момент данните в електронната платформа за карантинираните са следните: ученици с положителни за Ковид тестове16; педагогически специалисти с положителни за Ковид тестове19; непедагогически персонал с положителни за Ковид тестове – 7; карантинирани като контактни ученици  - 294 (в 9 цели паралелки и др. единични случаи); карантинирани като контактни педагогически и непедагогически персонал – 16. В 19 от 44 училища и в 6 от 24 детски градини има поне по един случай с карантиниран ученик, дете или член на персонала.