Обявени свободни работни места в област Силистра към 29 декември 2020 г.

28/12/2020
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
1 организатор,производство, средно образование, английски език
1 склададжия, средно образование
1 счетоводител, висше, счетоводство
1 машинен оператор, металорежещи машини, средно, техническо образование
1 електротехник, промишлено предприятие, средно образование, с професионален опит
1 инженер, електрообзавеждане, висше образование, Електротехника, електроника и автоматика
6 военнослужещи, войници           средно образование
1 военнослужещи, офицери           средно образование
1 шлосер-монтьор, средно образование
2 заварчици, средно образование
1 фризьор, средно образование
12 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно/ средно
1 технолог облекло, средно специално образование
1 акушерка, висше образование, здравни грижи, акушерка 
1 фармацевт, магистър, висше образование, фармация 
2 рентгенови лаборанти, висше образование, рентгенов лаборант 
2 медицински лаборантr, висше образование, медицински лаборант 
20 медицински сестри, висше образование, здравни грижи,  медицинска сестра 
20 лекари, висше образование, медицина 
 
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направление:
 
- За обучение по време на работа
 
1 асистент офис, средно образование;
2 организатор дейности, средно образование;
1 продавач-консултант, средно образование;
 
- За стажуване
 
1 технически секретар, средно/висше образование
 
*Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”,
Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 чистач/хигиенист, основно образование
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/7 медицински сестри, висше образование
1 касиер обменно гише, средно образование
1 консултант ценни книжа, средно образование
1 калкулант, средно образование
11 машинни оператори шиене на облекло, основно образование
1 машинен оператор дърводелство, основно образование
5 лекари, висше образование - медицина, ЦСМП
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в  направление:
 
- За обучение по време на работа
 
2 работници зареждане на рафтове, без изискване за образование
1 шофьор товарен автомобил, основно образование, кат. В
1 общ работник, без изискване за образование
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
4 машинни оператори, шиене, начално образование;
1 машинен оператор, банцинг, основно образование, лице с намалена работоспособност;
1 счетоводител, висше образование, специалност “Икономика”, работа със счетоводен софтуер, 2 години професионален опит;
3 лекари, висше образование „Медицина”, ЦСПМ.
 
 
**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.