Поздравления на областния управител на област Силистра за новата учебна година в училищата и за новата академична година във Филиал Силистра на

14/9/2020
ДО
УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
        
 
 
       Уважаеми госпожи и господа – директори на училища и преподаватели, скъпи ученици от първи до дванадесети клас, отново класните стаи отварят врати, за да посрещнат Вас, които ще провеждате обучението си през новата учебна година. Ситуацията по света е различна от преди няколко месеца и се налага да се съобразяваме със специални здравни предписания. Те ще създадат във всяко училище специфичен ред и форма на отношения, включително и при  използване на училищната база. Вярвам, че заедно – ръководствата на 44-те училища в област Силистра, преподавателите по отделните дисциплини и учениците, ще провеждате в духа на българските традиции нормален и резултатен учебен процес.  На добър час!
 
ИВЕЛИН СТАТЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
ДО
СТУДЕНТИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“
 
 
         Уважаеми госпожи и господа, есента настъпи и е време за поредната учебна година, включително в многобройните и разнообразни академични звена. Независимо от обстоятелствата, в които е светът в момента, животът се развива в своя ритъм и всички ние, съобразявайки се с тях, продължаваме да работим по възможно най-добрия начин. Сигурен съм, че преподавателския състав и обучаемите в различните специалности приемат предизвикателствата на времето и ще намерят най-оптималната за ситуацията форма за подготовка на бъдещето на България. На добър час на всички Вас, които влизате в залите за лекции и в кабинетите за семинарни занятия, за да атакувате успешно върховете на науката!
 
ИВЕЛИН СТАТЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Прикачени файлове