Обявени свободни работни места в област Силистра към 6 юли 2020 г.

6/7/2020
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
*Работните места са за к.к. по Черноморието
1 камериер / камериерка, средно образование
 
Други СРМ обявени в ДБТ
 
2 монтажници, средно образование
1 учител, детска градина, висше образование - Подготовка на детски учители
1 работник, подготовка на мебелни плочи, основно образование
2 производители, млечни продукти, средно образование
3 заварчици, средно техническо образование
3 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно техническо образование
2 инженери, конструктори, висше техническо образование
6 сервитьори, средно образование
2 оператори, въвеждане на данни, средно образование, Word, Excel
1 водач на мотокар, средно техническо образование
2 електромонтьор, средно образование
1 специалист ловно стопанство, средно/висше образование
2 шофьори на автобус, основно образование, кат. D
1 заварчик, средно образование
1 монтажникa метални конструкции, средно техническо образование
2 ръководители техническа поддръжка, средно техническо образование
1 експедитор на стоки и товари, средно образование
1 акушерка, висше обр.- здравни грижи, акушерка 
1 магистър- фармацевт, висше обр. - фармация 
2 рентгенови лаборанти, висше обр.- рентгенов лаборант 
2 медицински лаборанти, висше обр.-медицински лаборант 
20 медицински сестри, висше обр.- здравни грижи,  медицинска сестра 
20 лекари, висше обр.- медицина 
 
**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
- За обучение по време на работа
1 камериер, без изисквания за заемане
1 продавач-консултанти, без изисквания за заемане
1 работник зареждане на рафтове, без изисквания за заемане
 
 
 
**Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
1 трудотерапевт, средно образование
 
**Работни места,  разкрити по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”:
2 домашна помощница, основно образование
 

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

 
5 лекари, висше образование- специалност „Медицина”,  ЦСМП
3 помощник - готвач, основно образование
2 готвачи – с опит
2 сервитьори, с опит в сферата на ресторантьорството и/или търговията
2 бармани, с опит в сферата на ресторантьорството и/или търговията
1 камериерка, без изисквания
10 машинни оператори шиене на облекло, с опит
2 машинни оператори силози, средно образование, добри компютърни умения
2 машинни оператори почистване , средно образование
 
 
 
**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” в направление:
- За обучение по време на работа
3 работници спомагателни дейности, без изисквания
1 продавач-консултант, средно образование
1 работник за зареждане на рафтове, без изисквания
5 майстори на тестени изделия, без изисквания
1 продавач - консултант, средно образование
1 шофьор на лек автомобил, кат. В
 

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

 
1 продавач-консултант, професионален опит – 3 месеца
1 барман, средно образование
3 сервитьори, средно образование
1 счетоводител, висше образование - специалност “Икономика”, работа със счетоводен софтуер, 2 години професионален опит
3 лекари, висше образование -„Медицина”, ЦСПМ   
 
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.