Справка на РЗИ Силистра за актуалната обстановка в Силистренска област, свързана с COVID-19, предприети противоепидемични мерки  и осъществен контрол

6/7/2020
По спазване мерките, разписани със заповеди на министъра на здравеопазването, инспектори от РЗИ Силистра през изминалата седмица (26 юни-2 юли) са извършили 62 проверки в лечебни, детски и учебни заведения, обекти за хранене, хотели, бръснаро-фризьорски салони, студио за татуировки, аптеки и дрогерии, административни офиси и др.
 
Към 2.07.2020г. под карантина в област Силистра са 543 лица, пристигнали от страни, с по-интензивно разпространение на COVID-19 и за които се изисква 14-дневна домашна карантина. За отбелязване е, че 94 от тях са без личен лекар и се наблюдават от инспекторите на РЗИ Силистра. На този етап не са регистрирани болни с COVID-19.
 
Към 30.06.2020 г. с бърз тест 677 са изследваните за COVID-19 - персонал и потребители от институции за социални услуги и други социални услуги от резидентен тип, и 11 изследвания с PCR тест на лица под карантина. От бързите тестове са установени само 5 лица със защитен титър на IgG антитела.
 
През изтеклия период за мерки и наблюдение са съобщени 4 лица, контактни на положителни за COVID-19 от други области. Като се има предвид дифузното разпространение на коронавируса в страната и активното придвижване на хората, нараства рискът от разпространение на COVID-19. Това обстоятелство е достатъчен индикатор за повишено внимание и отговорност от всеки за спазване на общите противоепидемични мерки: носене на защитна маска за лице, покриваща устата и носа, дезинфекция на ръце и повърхности, физическа дистанция и стриктно спазване изискването за използване на капацитета на закрити и открити пространства до 50%, при отговорно отношение към потребността от групови мероприятия, поради потенциалния риск от заразяване.
 
Считано от 1 юли 2020 г. със заповеди на министъра на здравеопазването №№ РД-01-369/30.06.2020 г. и РД-01-370/30.06.2020 г. са разпоредени мерки за разширен обхват на задължителното носене на маски в закрити обществени места и препоръчително носенето им на всички открити обществени места. Разпоредена е 50% заетост на местата в места на закрито и открито при провеждане на конгресно-конферентни и културно-развлекателни мероприятия, семинари, изложения, дискотеки, нощни заведения и клубове, сватби, балове и масови събирания. Физическата дистанция от 1,5 м, хигиената и дезинфекцията на ръцете и повърхностите с най-висок риск за контакт с ръцете продължават като противоепидемични мерки.
 
Забранени са свижданията в болници и в специализирани институции за социални услуги и на социални услуги от резидентен тип.