Обявени свободни работни места в област Силистра към 15 юни 2020 г.

15/6/2020
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
2 камериери / камериерки, средно образование
1 готвач, средно образование, опит над 2 г.
1 сервитьор, средно образование, английски език, опит 2 г.
 
*Работните места са за к.к. по Черноморието
 
Други СРМ обявени в ДБТ
 
1 електромонтьор – средно образование, електромонтьор
10 военнослужещи- войници, средно образование
1 специалист ловно стопанство, висше образование
3 сервитьори, средно образование
2 шофьор на автобус, основно образование, кат. D
1 производител млечни продукти, средно образование
1 монтажник, изделия от метал – средно образование
1 заварчик – средно образование
 3 монтажникa метални конструкции, средно техническо образование
2 ръководители техническа поддръжка, средно техническо образование
1 експедитор на стоки и товари, средно образование
1 акушерка, висше обр.- здравни грижи, акушерка 
1 магистър- фармацевт, висше обр. - фармация 
2 рентгенови лаборанти, висше обр.- рентгенов лаборант 
2 медицински лаборанти, висше обр.-медицински лаборант 
20 медицински сестри, висше обр.- здравни грижи,  медицинска сестра 
20 лекари, висше обр.- медицина 
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
 
- За обучение по време на работа
1 продавач в павилион, без изисквания за заемане
1 работник, кухня, без изисквания за заемане
2 сервитьори, без изисквания за заемане
 
*Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 трудотерапевт, средно образование
 
Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”
 
2 домашна помощница, основно образование
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
 
5 лекари, висше образование- специалност „Медицина”,  ЦСМП
1 помощник - готвач, основно образование
 
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
- За обучение по време на работа
3 работници спомагателни дейности, без изисквания
1 работник за обработка на дърво, без изисквания
3 продавач-консултанти, следно образование
1 разносвач, основно обр., кат. В
 
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
1 счетоводител, висше образование - специалност “Икономика”, работа със счетоводен софтуер, 2 години професионален опит
3 лекари, висше образование -„Медицина”, ЦСПМ   
3 сервитьори, средно образование
1 барман, средно образование
 
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.