Обобщена информация от РЗИ Силистра, ОДМВР Силистра, Регионална библиотека Силистра, както и за дарения на болниците в Силистра, Тутракан и Дулово

22/4/2020
Съобщение от РЗИ Силистра: към 21.04.2020 г. в Силистренска област под наблюдение и 14-дневна домашна карантина са 1 560 липа, завърнали се от страни със случаи на COVID-19. Връчени са общо 1 159 предписания от дежурните на ГКПП Силистра. За 1 209 лица карантината е приключила и те нямат клинични оплаквания. Ежедневно в уеб-базираната информационна система за пристигналите в страната лица (вкл. в събота и неделя) се въвеждат данни за подлежащите на домашна карантина. Лицата без личен лекар се наблюдават по телефон от инспектори на РЗИ Силистра.
 
Продължават дежурствата на инспектори от РЗИ на ГКПП Силистра за 24-часов граничен здравен контрол, както и на дежурен телефон 0879 170 186, за въпроси и сигнали (24-часово дежурство).
 
Извършватпроверки на различни обекти по спазване заповедите на министъра на здравеопазването, свързани с противоепидемични мерки срещу COVID-19 (търговски обекти, фризьорски и козметични салони, бензиностанции, водоизточници, банки, пощенски клонове, детски площадки, паркове, градинки за отдих и др.), както и на пазарите, във връзка със Заповед № РД-01-199/11.04.2020 г. и Заповед № РД-01 - 218/15.04.2020г. на M3.
 
В изпълнение на Заповед № РД-01 -225/20.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, относно отмяна в ограничението на детските и женски консултации и профилактичните имунизации, както и възстановяване на плановата лечебна дейност в болниците, се обсъжда изпълнението на мерките в дните определени за профилактична дейност и предстоят проверки в тази връзка.
 
В ОДМВР Силистра са издадени множество заповеди на основание постъпили заповеди на M3 и указания на ГДНП, във връзка с изпълнение на мерки за ограничаване разпространението на заболяване причинено от корона вирус. Провеждат се работни срещи с РЗИ Силистра и ГПУ Силистра, на които се изяснен механизма за максимален обхват на завърналите се граждани в България, съгласно предприетите мерки за борба срещу корона вируса. Ежедневно РЗИ Силистра подава списъци на лицата, които са с предписания и са поставени под карантина. Списъците се разпределят на териториален принцип и полицейски служители контролират спазването на карантината.
 
Изградени са денонощни контролно-пропускателни пунктове, обхващащи основните пътни артерии Силистра - Варна, Силистра - Русе и Силистра - Шумен, в изпълнение на заповед  от 20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването. Престъпленията по чл. 355, чл. 326 от НК и мерките касаещи противодействието на COVID-19 са взети на специален отчет и се ръководят от Окръжна прокуратура Силистра. През периода 9-10.04.2020 г. при извършване на проверки и контрол на поставените под карантина лица от страна на ОДМВР Силистра няма установени случаи на неспазване на наложена карантина.
 
Продължават дарителските жестове от различни институции и личности. Директорът на общинско дружество МБАЛ Дулово ЕООД д-р Константин Попов прие дарение, в основата на което е народният представител Делян Пеевски, включващо респиратор, 150 предпазни маски, 30 висококачествени защитни облекла, както и същия брой защитни шлемове.
 
Народният представител Стоян Мирчев, избран от 20-и МИР Силистра, е уведомил министъра на здравеопазването, че декларира желание полагащите му се средства за месечни възнаграждение по време на извънредното положение да бъдат разпределени поравно между МБАЛ Силистра АД, МБАЛ Дулово ЕООД и МБАЛ Тутракан ЕООД.
 
За своята работа в ситуацията на противоепидемични мерки съобщиха Регионална библиотека „Партений Павлович“ Силистра, както и различни читалища от областта. Най-важното от информацията от най-голямото в област Силистра библиотечно звено: Виртуален библиотечен портал за достъп до информация за здравни и транспортни услуги в област Силистра (www.libsilistra.bg/index.php/2017-02-15-15-26-58); „Е-портал на паметта и знанието - маршрути на историческата памет, живото културно наследство и европейските знания” (http://libsilistra.bg/index.php/2018-06-19-13-26-56).
 
На фейсбук страницата на Регионална библиотека „Партений Павлович” (www.facebook.com/regionalna.biblioteka.silistra/?ref=bookmarks) потребителите могат да получат краеведска и библиотечно-библиографска фактографска информация. Там се публикуват и видеоклипове на събитията, посветени на традиционния Маратон на четенето, както и по други поводи.